Machura Alfons

Z e-ncyklopedia
Wersja z dnia 22:34, 1 gru 2018 autorstwa Mira (dyskusja | edycje) (dr)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Machura Alfons (1929-2006), proboszcz w Moszczenicy i w Chudowie

Machura Alfons.jpg

Urodził się 6 września 1929 w Dołkach koło Dąbrówki Wielkiej w rodzinie Karola i Waleski z d. Grabowska. Do szkoły podstawowej w Brzezinach Śląskich uczęszczał w latach 1936-1943. Przez osiem lat był ministrantem. Od 1942 roku do 1944 roku uczył się w szkole muzycznej w Bytomiu. Nie ukończył jej, gdyż został zaciągnięty do pracy fizycznej w kopalni „Orzeł Biały” w Brzezinach Śląskich, gdzie pracował aż do wyzwolenia. Potem w tej samej miejscowości od 11 lutego 1945 do 28 lutego 1947 był zatrudniony w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w charakterze pracownika umysłowego. 1 marca 1947 został przeniesiony do Centralnego Zarządu Przemysłu Metali Nieżelaznych w Katowicach, gdzie też był pracownikiem umysłowym. Od 1 września 1949 uczył się w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Katowicach. Egzamin dojrzałości zdał 5 czerwca 1953. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zlikwidowaniu w 1954 roku tego Wydziału kontynuował studia w Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 22 września 1958 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bpa koadiutora H. Bednorza.

Po zastępstwach w Michałkowicach, a potem w Brzezinach Śląskich był wikariuszem w parafii św. Antoniego z Padwy w Chorzowie (od 1 września 1958). Będąc kapelanem bpa H. Bednorza, we wrześniu 1963 roku został mianowany notariuszem referatu duszpasterskiego. Od 17 czerwca 1964 był jeszcze dodatkowo notariuszem kurii diecezjalnej. Od 22 marca 1965 był członkiem Diecezjalnej Rady Liturgicznej, a od 7 listopada 1966 - zastępcą referenta spraw liturgicznych oraz członkiem Komisji Liturgicznej I Synodu Diecezji Katowickiej (od 4 lutego 1972). 25 sierpnia 1970 został mianowany proboszczem w Moszczenicy Śląskiej. Od 19 lutego 1979 duszpasterzował w Chudowie, najpierw jako wikariusz-ekonom, a od 23 marca 1979 – jako proboszcz. W tej ostatniej parafii postarał się o wybudowanie domu parafialnego. Był tam też katechetą w szkole podstawowej. 17 października 1980 został mianowany kanonikiem honorowym. 2 sierpnia 1997 przeszedł na emeryturę. Zamieszkał najpierw krótko w Gierałtowicach, a potem w Ustroniu-Hermanicach. Przez ostatnie miesiące życia mieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach. Zmarł 21 kwietnia 2006. Pochowany został w Chudowie.

Bibliografia

Akta Kancelarii Kurii Metropolitalnej w Katowicach, AP Machura Alfons; Schematyzm 1970-2005; J. Pawliczek, Nekrolog, WA 2006, nr 5, s. 291-292; Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Chudowie, red. M. Rajca, B. Papkala, Chudów 2000, s. 42-43; Myszor, Historia diecezji, s. 485; Jeszcze przed chwilą tu byli, GN 2006, nr 44, (dodatek katowicki), s. 9; ABS, Kochał Matkę Bożą. Zmarł ksiądz Alfons Machura, GN 2006, nr 17, (dodatek katowicki), s. 10.