Wala Cezariusz

Z e-ncyklopedia

Wala Cezariusz (1976-), proboszcz w Kochłowicach

Urodził się 20 października 1976 w Jastrzębiu Zdroju. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach święcenia kapłańskie przyjął 11 maja 2002. Posługę wikariacką pełnił w parafiach: św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach (2002-2006), Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych (2006-2009), św. Szczepana w Bogucicach (2009-2016), Matki Boskiej Piekarskiej na Tysiącleciu Górnym (2016-2019), św. Jana Sarkandra w Bełku (2019-2021). Od 2012 roku pozostawał diecezjalnym duszpasterzem ministrantów. 10 stycznia 2021 został administratorem, a od 1 września 2021 proboszczem parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, cz. I, Katowice 2005, s. 363; Katalog..., Katowice 2007, s. 578; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 457.