Szeja Stanisław

Z e-ncyklopedia

Szeja Stanisław (1952-), proboszcz w Recie - Goju

Urodził się 28 lipca 1952 w Mysłowicach-Brzezince. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie święcenia kapłańskie przyjął 12 kwietnia 1979. Posługę wikariacką pełnił w parafiach: św. Antoniego z Padwy w Rybniku, św. Marii Magdaleny w Tychach, św. Marii Magdaleny w Radlinie, św. Józefa w Rudzie Śląskiej, św. Marcina w Ćwiklicach, św. Urbana Papieża i Męczennika w Kamionce. W 1994 roku został rektorem kaplicy i budowniczym kościoła pw. św. Antoniego z Padwy w Recie - Goju. Następnie został proboszczem tej nowo powstałej parafii. W 2019 roku przeszedł na emeryturę.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 280 i 663; Katalog..., cz. I, Katowice 2005, s. 350; Katalog..., Katowice 2007, s. 565; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 443.