Parafia św. Antoniego z Padwy w Recie - Goju

Z e-ncyklopedia
Reta-Goj Antoni1.jpg

W 1994 roku ks. Stanisław Szeja otrzymał od abpa Damiana Zimonia zlecenie prowadzenia budowy kościoła wraz z zapleczem na Recie - Goju. Do chwili powstania tymczasowej kaplicy wierni gromadzili się na nabożeństwach majowych pod krzyżem przy ul. Reta. Od 1995 roku ks. proboszcz starał się o pozwolenie na budowę obiektu probostwa i kościoła. Zgodę na budowę nowego kościoła otrzymał w kwietniu 1997 roku. W czerwcu 1995 roku podjęto budowę kościoła. Tymczasowa parafia została ustanowiona 17 sierpnia 1996.

Projekt kościoła i otoczenia przygotował architekt Jan Rabiej. Wnętrze kościoła jest dziełem Michała Talika, natomiast obrazy św. Antoniego i św. Ojca Pio wykonał rzeźbiarz Piotr Kłosek. 10 grudnia 2009 abp Damian Zimoń poświęcił nowy kościół. Parafia św. Antoniego liczy 1850 wiernych; powstała przez wyłączenie części obszaru należącego do parafii św. Wojciecha i parafii NMP Matki Zbawiciela (Salwatorianie) w Mikołowie.

Proboszczowie

Bibliografia

S. Szeja, Historia budowy kościoła św. Antoniego z Padwy w Mikołowie-Recie, WA 2009, nr 12, s. 723-726; Dekret erekcji parafii, WA 2009, nr 12, s. 670; Dekret erekcji parafii tymczasowej pw. św. Antoniego w Recie-Goju, WA 2006, nr 6, s. 280-281; R. Cop, Stosunki wyznaniowe w archiprezbiteracie gliwickim w XVII wieku, Katowice 2008, pr. mgr Biblioteka WTL.