Strzyż Jerzy

Z e-ncyklopedia

Strzyż Jerzy (1932-1997), proboszcz w Katowicach-Dębie

Urodził się 20 kwietnia 1932 w Piekarach Śląskich w wielodzietnej rodzinie górnika Augustyna i Pauliny z d. Czempiel. Po ukończeniu 4 klas niemieckiej szkoły powszechnej (1940-1944) od 1945 roku kontynuował edukację w miejscowej szkole podstawowej. W latach 1948-1951 uczęszczał do Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. króla Jana III Sobieskiego w rodzinnych Piekarach Śląskich, zdając w niej, 2 czerwca 1951, maturę. Do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie wstąpił w 1951 roku i studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święceń kapłańskich udzielił mu 24 czerwca 1956 w katedrze katowickiej bp częstochowski Zdzisław Goliński.

Pierwszą jego placówką duszpasterską, gdzie miał zastępstwo wakacyjne, była rodzinna piekarska parafia (9 lipca - 31 sierpnia 1956). Po krótkim pobycie (1-17 września 1956) w parafii Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach, od 30 sierpnia 1956 pracował w charakterze wikariusza w parafiach: św. Jana i Pawła w Katowicach - Dębie, od 30 sierpnia 1960 Serca Pana Jezusa w Bielsku. Bp katowicki posyłając go 30 czerwca 1965 jako wikariusza do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, polecił mu prowadzenie duszpasterstwa przy kościele filialnym pw. św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki. Jako rektor tego kościoła zamieszkał na probostwie parafii macierzystej.

31 sierpnia 1970 został mianowany wikariuszem ekonomem w parafii św. Jana i Pawła w Katowicach-Dębie. Od 9 października 1971 do śmierci był proboszczem tej parafii. Po przyjściu do Katowic - Dębu podjął starania o uruchomienie na Osiedlu Tysiąclecia najpierw punktu katechetycznego, późnej budowy kościoła. Dzięki niemu na Osiedlu Tysiąclecia powstały dwie nowe parafie: Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Boskiej Piekarskiej, obydwie wydzielone z zarządzanej przez niego parafii. Od 8 września 1987 przez dwie kadencje był dziekanem nowo utworzonego dekanatu Katowice Zachód. Od 14 października 1987 został członkiem Rady Duszpasterskiej Diecezji Katowickiej.

Po ukończeniu kursu duszpasterstwa dla głuchoniemych w latach 1964-1966 był duszpasterzem głuchoniemych i ociemniałych na okręg katowicki. Od 6 grudnia 1985 był Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Katowickiej, a od 23 marca 1993 został Delegatem Biskupim do Spraw Misyjnych. Zmarł 3 kwietnia 1997 w szpitalu sióstr elżbietanek w Katowicach. W czasie choroby złożył w 1995 roku dużą ofiarę pieniężną na kapłański dom emerytów. Pogrzeb ks. Strzyża odbył się 6 kwietnia 1997. Spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym w Dębie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jerzego Strzyża; Schematyzm (1970-1995); J. Krętosz, Nekrolog, WA 1997, nr 11, s. 567-571; GN 1997, nr 16, s. 14; Strzyż Jerzy (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 237-238.