Cmentarz - Katowice ul. Gliwicka

Z e-ncyklopedia
Zaleze cmentarz2.jpg

Na granicy Załęża i Starych Katowic, przy ul. Gliwickiej znajduje się najstarszy katolicki cmentarz Katowic używany od 1860 roku. W jego południowej części grzebano zmarłych starokatolików. Po założeniu w latach 70. XIX wieku cmentarza katolickiego przy ul. Francuskiej coraz rzadziej dokonywano tam pochówków. Pod koniec XIX wieku cmentarz ten w zasadzie był opuszczony. Znajdująca się tam kaplica również nie pełniła swoich funkcji. W 1927 roku nekropolia została ogrodzona i oddana do użytku parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zarząd miasta Katowice uporządkował cmentarz, renowacji poddano również kaplicę. Znajduje się tutaj m.in. grób ks. Karola Mathei i jego rodziców.

Groby

Bibliografia

L. Musioł, Z dziejów parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach, Katowice 2003, s. 68-69; T. Falęcki, Cmentarze Katowic, Katowice 1997, s. 20-22; Tenże, Katowickie nekropolie, [w:] Kronika Katowic, t. IV, Katowice 1993, s. 25.