Sojka Maciej

Z e-ncyklopedia

Sojka Maciej (1971-2001)

Sojka Maciej.jpg

Urodził się 22 sierpnia 1971 w Rybniku w rodzinie Wiesława i Marii z d. Drabiniok. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 im. Hanki Sawickiej. Uprawiał żeglarstwo w Ośrodku Sportowym „Kotwica" w Rybniku. Interesował się szachami, muzyką i poezją, należał do kółka recytatorskiego. Po zdaniu w 1990 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Będąc klerykiem organizował na Mazurach kolonie charytatywne dla dzieci. W Seminarium Duchownym był odpowiedzialny za koło powołaniowe, należał też do grupy alumnów współpracujących z kapelanem więziennym w katechizowaniu aresztowanych. Jako diakon był od 10 marca do 4 maja 1996 na stażu duszpasterskim w Czyżowicach. Na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie uzyskał stopień magistra teologii. Pracę magisterską napisał na temat: Wkład Kościoła w Polsce w dialog chrześcijaństwa z judaizmem po Soborze Watykańskim II. Święcenia diakonatu przyjął 23 kwietnia 1995 w kościele parafialnym w Jejkowicach. Święceń kapłańskich udzielił mu abp Damian Zimoń 11 maja 1996 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

W czasie wakacji 1996 roku ks. Maciej był na zastępstwach w parafiach: Przemienienia Pańskiego w Katowicach (od 26 czerwca - 25 lipca ), św. Wawrzyńca w Mokrem (od 15-28 czerwca i od 14-29 sierpnia ) i prowadził w Goczałkowicach - Zdroju rekolekcje dla Dzieci Maryi. Potem był wikariuszem w parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich. Był tam również katechetą w Szkołach Podstawowych nr 6, 7 i 11. Od 27 sierpnia 1999 był wikariuszem w parafii Nawiedzenia NMP w Brzezince oraz katechetą w tamtejszej Szkole Podstawowej nr 10 i w Zespole Szkół Zawodowych w Mysłowicach - Wesołej. W 1997 roku podjął studia w działającym w Katowicach Punkcie Konsultacyjnym Studiów Zaocznych ATK w Warszawie.

Ksiądz Sojka dużo pracował z dziećmi oraz młodzieżą. Przygotowywał zajęcia oazowe, stworzył drużyny piłkarskie ministrantów, założył zespół muzyczny. Zachęcał najmłodszych do czynnego uprawiania sportów. Wynajmował salę gimnastyczną, gdzie co tydzień przez kilka godzin ćwiczyli. W czasie wakacji 2001 roku wyjechał z dziećmi z parafii Brzezinka na Mazury. Najuboższym podopiecznym sfinansował wyjazd na obóz. Tam 24 lipca utonął w Jeziorze Dobskim k. Giżycka. Pochowany został 2 sierpnia 2001 w Rybniku.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Macieja Sojki; Schematyzm 2001; J. Pawliczek, Nekrolog, WA 2003, nr 6, s. 352-353.