Sinka Hubert

Z e-ncyklopedia

Sinka Hubert CM (1935- ), misjonarz

Sinka Hubert.jpg

Urodził się 26 stycznia 1935 w Dziećkowicach w rodzinie Alojzego i Emilii z d. Krykoń. Po ukończeniu w 1954 roku Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach podjął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, ale po roku - 28 października 1956 - wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy CM w Krakowie-Stradomiu. W latach 1957-1961 studiował w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie-Stradomiu. Święcenia kapłańskie przyjął w Krakowie-Stradomiu 8 grudnia 1961 i w tym samym dniu złożył śluby wieczyste w Zgromadzeniu. Mszę św. prymicyjną odprawił w macierzystej parafii w IV niedzielę Adwentu 1961 roku; kazanie wygłosił ks. Matelski CM. W 1962 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej wśród emigrantów polskich w Brazylii.


Placówki

  • Mafra (stan Santa Catarina), wikariusz w latach 1962-1965;
  • Irati (stan Parana), wikariusz w latach 1965-1966;
  • Kurytyba (stan Parana) w latach 1966-1969 dyrektor małego seminarium misjonarzy;
  • Abranches (przedmieście Kurytyby), duszpasterz w latach 1969-1971.

Następnie od 1972 roku przebywał na misjach na Madagaskarze, kolejno na placówkach:

  • Ranomafana Sud w latach 1972-1974;
  • Farafangana, dyrektor niższegoo seminarium diecezjalnego oraz radca prowincji malgaskiej w Fort-Dauphin w latach 1974-1983;
  • Fort-Dauphin, dyrektor niższego seminarium diecezjalnego w latach 1983-1989.

W 1990 roku powrócił do pracy duszpasterskiej w Brazylii na placówkach:

  • Guaraquecaba (stan Parana), proboszcz w latach 1990-1996;
  • Stan Candida (stan Parana), proboszcz w latach 1997-2000;
  • Colombo (stan Parana) dyrektor niższego seminarium misjonarzy w latach 2000-2001.

Od 2003 roku jest misjonarzem w Tobito w Angoli.

Bibliografia

Dziećkowice, praca zbiorowa, pod red. A. Liskowackiej i R. Broma, Katowice 2005, s. 266-267.