Siara Aleksy

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Siara Aleksy SDB (1880-1943)

Urodził się 2 września 1880 w Żerdzinach k. Raciborza w rodzinie Franciszka i Bibiany z d. Mosia. W 1895 roku, po ukończeniu szkoły ludowej, wyjechał do Włoch. 28 września 1904 zdał egzamin dojrzałości w Görz (Austria). Wstąpił do Towarzystwa Salezjańskiego i rozpoczął studia teologiczne. 15 sierpnia 1907 przyjął święcenia kapłańskie we Lwowie.

W latach 1907-1910 pracował jako katecheta we Lwowie, następnie w latach 1910-1912 przebywał na studiach biblijnych w Palestynie. W latach 1912-1914 był duszpasterzem Polaków w Adampolu, gdzie dzięki jego zaangażowaniu wybudowano kościół, szkołę i plebanię. W 1915 roku uczęszczał na wykłady z filozofii na Uniwersytecie Wiedeńskim. 15 kwietnia 1915 złożył egzamin na katechetę gimnazjalnego. W 1916 roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1918 roku przeniósł się na Uniwersytet Wrocławski. 3 maja 1919 obronił pracę doktorską z zakresu filozofii.

Do końca 1919 roku pracował w doświadczalnym instytucie pedagogicznym i psychologicznym w Lipsku. W roku szkolnym 1919/1920 był dyrektorem gimnazjum w Aleksandrowie Kujawskim, a w roku szkolnym 1920/1921 został, za zgodą przełożonych, mianowany przez Komisariat Plebiscytowy, kierownikiem seminarium nauczycielskiego w Bytomiu. 1 lipca 1921 objął stanowisko dyrektora gimnazjum państwowego w Tarnowskich Górach. 13 listopada 1923 został inkardynowany do Administracji Apostolskiej w Katowicach. 14 marca 1924 został mianowany członkiem komisji egzaminacyjnej dla katechetów. 1 września 1925 został katechetą w Gimnazjum Klasycznym w Królewskiej Hucie (Chorzów), a 1 października 1935 w Katowicach. W czasie wojny, w latach 1939-1943, pozostawał na urzędzie administratora parafii w Piotrowicach. Zmarł 14 września 1943. Został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Aleksego Siary; F. Maroń, Nekrolog, WD 1970, nr 10-12, s. 192; J. Myszor, Historia diecezji, s. 200-202, 357, 561; Tenże, Stosunki Kościół, s. 198; Gwóźdź, Udział duchowieństwa, s. 195; J. Mandziuk, Siara Aleksy (1880-1943), SPTK, t. 7, Warszawa 1983, s. 96-97.