Scholz Wilhelm

Z e-ncyklopedia

Scholz Wilhelm (1879-1937), proboszcz w parafii św. Antoniego w Siemianowicach

Scholz Wilhelm.jpg

Urodził się 12 września 1879 w Kierpnie (Kerpen) w powiecie prudnickim w rodzinie zagrodnika Franciszka i Franciszki z d. Bernard. W sierpniu 1892 roku, po ukończeniu miejscowej szkoły ludowej, uczył się w gimnazjum w Królewskiej Hucie, gdzie w 1901 roku zdał maturę. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1905 we Wrocławiu z rąk kard. Georga Koppa.

Po święceniach był przez jeden miesiąc na zastępstwie duszpasterskim w parafii Nawiedzenia NMP w Komornikach. Następnie jako wikariusz pracował w parafiach: Wszystkich Świętych w Bieńkowicach (1905-1906) i św. Piusa w Berlinie (1906-1908), gdzie ukończył specjalistyczny kurs pedagogiczny. 16 października 1908 został mianowany kuratusem w Oranienburgu. Trzy lata później po erygowaniu tam nowej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, ks. Scholz otrzymał nominację na jej pierwszego proboszcza. Jego opiece duszpasterskiej i katechetycznej podlegało tam 21 wiosek, które regularnie odwiedzał. Pomagał także, duchowo i materialnie, przebywającym na terenie jego parafii wychodźcom polskim. Umiejętnie przygotowywał grunt pod nowe stacje duszpasterskie.

20 września 1919 został mianowany proboszczem w parafii św. Antoniego w Hucie Laury (Siemianowice). Dzięki jego zabiegom duszpasterskim parafia otrzymała nowy kościół. Ks. Scholz był ponadto długoletnim dyrektorem i gorliwym propagatorem ascetycznego związku kapłańskiego "Unio Apostolica". Zmarł 23 marca 1937 w Siemianowicach i tam też spoczął na cmentarzu parafialnym. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp Stanisław Adamski.

Bibliografia

Zmarli kapłani Kościoła Katowickiego, t. 1, Kapłani wyświęceni do 1922 roku, cz. 2, Kapłani wyświęceni w latach 1901-1922, zebrał i opr. E. Nalepa, Katowice 1999, s. 68; Z. Janeczek, Siemianowicki słownik biograficzny, Katowice 1996, s. 185; Nekrolog, WD 1937, nr 3, s. 137.