Parafia św. Klemensa w Lędzinach

Z e-ncyklopedia
Ledziny Klemensa KM.jpg

Dawny kościół parafialny w Lędzinach na tzw. Górce pw. św. Klemensa jest zabytkiem - pomnikiem reprezentującym jedną z najstarszych tradycji chrześcijaństwa na terenie archidiecezji. Tradycja udokumentowana wiąże to miejsce z działalnością Apostołów Słowian. Kościół wzmiankowany jest w 1241 roku. Parafia istniała już w 1325 roku. Warto nadmienić, że w dekanacie pszczyńskim była jedyną parafią, która oparła się reformacji. Obecny kościół barokowy, murowany, jednonawowy z wieżą, orientowany, został zbudowany w 1769 roku na miejscu kościoła drewnianego. Fundatorem kościoła był długoletni zarządca folwarku lędzińskiego, protestant Piotr Wehowski (względnie Wiechowski) razem z miejscowym proboszczem ks. Piotrem Bierońskim. Poświęcenie (benedykcja) nowego kościoła odbyło się 9 września 1770. Poświęcenia dokonał proboszcz z Mysłowic ks. Jan Krupski.

Kościół ten utracił swe znaczenie ośrodka parafialnego na rzecz kościoła pw. św. Anny, usytuowanego w obrębie niżej położonej zabudowy mieszkalnej. Po erygowaniu 13 września 1981 przy kościele pw. św. Anny odrębnej parafii, kościół pw. św. Klemensa przejął znów funkcję kościoła parafialnego pierwotnej parafii. 1 stycznia 1993 w Górkach, należących dotąd do parafii św. Klemensa, została ustanowiona parafia tymczasowa.

W podziemiach kościoła pochowane są szczątki budowniczego kościoła - Piotra Wehowskiego i jego rodziny. Na uwagę zasługuje ołtarz główny, pochodzący z około 1803 roku, autorstwa mistrza Schefflera z Krakowa. Do najstarszych elementów wyposażenia kościoła należą: chrzcielnica z 1657 roku, relikwiarz w kształcie drewnianej ręki oraz żyrandol z 1792 roku, wykonany w hucie szkła w Wesołej.

Proboszczowie

Bibliografia

Lędziny. Zarys dziejów, red. F. Serafina, Lędziny 1998, s. 34 i nn.; D. Bednarski, Sieć parafialna Kościoła katolickiego na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego, [w:] Powiat bieruńsko-lędziński. Wspólnota samorządowa, środowisko przyrodnicze, dziedzictwo językowo-kulturowe, życie religijne, red. D. Walencik, Bieruń 2008, s. 211-230; J. Drzymała, Być jak skała. 850 lat Lędzin i 240 lat kościoła św. Klemensa, GN 2010, nr 38, (dodatek katowicki), s. 1; [1] (dostęp: 2.07.2020)