Oder Sławomir

Z e-ncyklopedia

Oder Sławomir (1960-), biskup gliwicki

Urodził się 7 sierpnia 1960 w Chełmży. W latach 1967-1975 uczęszczał do szkoły podstawowej w Toruniu. W 1975 roku rozpoczął edukację w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, które ukończył świadectwem maturalnym w 1978 roku. W latach 1978-1983 studiował na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomiki handlu zagranicznego.

W 1983 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, a następnie w Seminarium Rzymskim, studiując na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, gdzie w 1989 roku uzyskał magisterium z teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1989 roku w Pelplinie. Kontynuując studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, uzyskał w 1993 roku stopień doktora obojga praw. Później ukończył kurs Roty Rzymskiej. W latach 1992-1995 był wicedyrektorem biura prawnego Wikariatu Rzymskiego. W latach 1995-1998 był kanclerzem trybunału apelacyjnego Wikariatu Rzymskiego, a następnie przewodniczącym tegoż trybunału. Od 2013 roku został wikariuszem sądowym (oficjałem) diecezji rzymskiej.

W latach 1997-1999 był postulatorem rzymskim sprawy beatyfikacyjnej ks. Wincentego Frelichowskiego, a w latach 2005-2014 sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej papieża Jana Pawła II. W 2020 roku powierzono mu funkcję postulatora sprawy beatyfikacyjnej rodziców św. Jana Pawła II, Karola i Emilii Wojtyłów. Podczas pobytu w Rzymie był rektorem kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Benedykta Józefa Labre. W 2001 roku otrzymał tytuł prałata papieskiego.

W 2019 roku powrócił do macierzystej diecezji w Toruniu, w której powierzono mu funkcję diecezjalnego ojca duchownego kapłanów i sędziego w miejscowym sądzie kościelnym oraz urząd kanonika gremialnego kapituły katedralnej. Pełnił posługę duszpasterską przy parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu. W 2015 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudę. Poza językiem ojczystym, zna język włoski i angielski.

28 stycznia 2023 Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała komunikat, że papież Franciszek mianował go nowym biskupem gliwickim, w związku z przejściem bpa Jana Kopca na emeryturę. 11 marca 2023 przyjął święcenia biskupie i wtedy też miał miejsce ingres do gliwickiej katedry pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w czasie którego objął kanonicznie posługę biskupa w diecezji gliwickiej.

Bibliografia

[1] (dostęp: 28.01.2023)