Ochronka "Niedobeckie niezapominajki" w Niedobczycach

Z e-ncyklopedia

Ochronka „Niedobeckie niezapominajki” działa przy parafii NSPJ w Niedobczycach od 1985 roku. Inicjatorem tego dzieła był ks. dr Andrzej Suchoń, obecny proboszcz Parafii Mariackiej w Katowicach. Jednymi z pierwszych opiekunów byli: Danuta Switalla, Zbigniew Biczysko, Mirela Sierny i Elżbieta Paniczek.

Głównym zamierzeniem powstającej ochronki było zrzeszanie dzieci z ubogich rodzin w przyparafialnych salkach, aby mogły choć na chwilę oderwać się od swoich domów i atmosfery jaka w nich panowała. Wiele dzieci przychodziło do ochronki brudnych, głodnych, nie mając pojęcia o zasadach zachowania się przy stole. Początkowo spotkania odbywały się raz w tygodniu - w soboty. Z czasem to się zmieniło i dzieci przychodziły dwa razy w tygodniu: we wtorki i w soboty. Był to dla nich czas wyjątkowy, bardzo chętnie bawiły się, śpiewały, wykonywały proste prace ręczne i słuchały krótkich opowiadań biblijnych, po czym otrzymywały skromny posiłek. Niektóre dzieci miały kłopoty z pisaniem, inne z czytaniem. Opiekunowie pomagali w odrabianiu lekcji czy też nadrabianiu zaległości w nauce, a także w uczeniu prostych czynności, takich jak nakrywanie do stołu czy ogólne zasady zachowania się przy posiłkach. Organizowano dla dzieci również zbiórki zabawek, artykuły szkolne czy odzieży.

Dzięki sponsorom i ludziom dobrej woli udało się zabrać dzieci na kilkudniowy wakacyjny odpoczynek. Pierwsze kolonie w 1992 roku zorganizował ks. Marek Gancarczyk. Był to dziesięciodniowy wyjazd do Strzebinia. Wielu z nich było po raz pierwszy na tego typu wyjeździe, dlatego tym bardziej cieszyły się, że mogły wyjechać nawet jeśli to było niedaleko (Strzebiń, Szczyrk, Węgierska Górka, Żabnica, Milówka). Czerpały radość z każdej okolicznościowej imprezy: półkolonie, balik przebierańców czy Mikołajki. Dzieci z ochronki nie tylko mają swoją nazwę, ale mają również swój hymn, w którego stworzeniu brała udział p. Barbara Łotecka. Bardzo chętnie biorą udział w różnych wyjazdach, czy to wycieczkach, czy okolicznych pielgrzymkach. Śpiewają Niezapominajki są to kwiatki z bajki, rosną nad potoczkiem, patrzą mądrym oczkiem. Dzieci bardzo chętnie przychodzą na spotkania ochronkowe. Cieszą się z każdego drobnego gestu dobroci. Dla „Niedobczyckich Niezapominajek” to „Dobroć rozłożona na tygodnie, miesiące, lata…” Dzięki życzliwości i ofiarności wielu ludzi ochronka istnieje po dzień dzisiejszy. W 2017 roku mijają trzydzieści dwa lata od jej założenia.

Bibliografia

[1] (dostęp 25.02.2014), Serce, Pismo Parafii NSPJ w Niedobczycach, [2] (dostęp: 25.02.2014).