Suchoń Andrzej

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Suchoń Andrzej (1959-), proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach

Urodził się 21 lipca 1959 w Mikołowie w rodzinie Felicjana i Stefanii z d. Jarek. Ukończył liceum zawodowe w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Mikołowie, gdzie w czerwcu 1978 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, a następnie w Katowicach. 4 kwietna 1985 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla przyjął święcenia kapłańskie. W 1989 roku na Wydziale Teologicznym w Warszawie uzyskał tytuł magistra z katechetyki. W latach 1989-1993 kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie studiując teologię moralną. Ich uwieńczeniem było uzyskanie stopnia doktora teologii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Ethos pracy górnika śląskiego w świetle społecznego nauczania Kościoła, napisanej pod kierunkiem prof. Pawła Góralczyka.

Po święceniach kapłańskich, w latach 1985-1989, posługiwał jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach. Po ukończeniu studiów doktoranckich, w latach 1993-2001 został skierowany do posługi w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownych w Katowicach, w charakterze: prefekta (1993-1994), ojca duchownego (1994-2001), wykładowcy teologii moralnej (1993-2001). W 2001 roku został proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Ponadto zlecono mu funkcje w Kościele katowickim: dyrektora Studium Katolickiej Nauki Społecznej w Katowicach, duchowego opiekuna zespołu wolontariuszy posługujących w Katolickim Telefonie Zaufania, duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Archidiecezji Katowickiej, duszpasterza kolejarzy w Archidiecezji Katowickiej, dziekana dekanatu Katowice-Śródmieście, członka Rady Kapłańskiej i członka Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej. W 2009 roku abp Damian Zimoń mianował go kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej, a w 2010 roku otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości.

Konsultor Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Bibliografia

Informacje przekazane przez ks. Andrzeja Suchonia; B. Szymik-Kozaczko, Rzymskokatolicy w życiu kościoła. Historia katowickiego kościoła Mariackiego, Katowice 2010, s. 33-36; J. Tofilska, Parafia Mariacka w Katowicach. Historia jak witraż, Katowice 2010, s. 114-115.