Mikusz Alfred

Z e-ncyklopedia

Mikusz Alfred (1908-1977), proboszcz w Kozłowej Górze

Urodził się 7 lipca 1908 w Królewskiej Hucie w rodzinie górniczej Jerzego i Katarzyny z d. Symów. Do szkoły ludowej i gimnazjum klasycznego uczęszczał w Królewskiej Hucie. Egzamin dojrzałości zdał w 1928 roku. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1933.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafiach: św. Jana i Pawła w Dębie oraz Trójcy Przenajświętszej w Szarleju. Do parafii w Szarleju otrzymał także pierwszy stały dekret wikariuszowski. W 1937 roku został przeniesiony w charakterze wikariusza do parafii św. Józefa w Zgodzie, a dwa lata później do parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli (od 1 listopada 1939). Tam od 1940 roku pełnił funkcję substytuta ówczesnego proboszcza w Goduli i jednocześnie wikariusza generalnego diecezji katowickiej ks. Franciszka Strzyża. Po jego śmierci ks. Mikusz został mianowany administratorem parafii.

W 1947 roku został mianowany kuratusem lokalii Kozłowa Góra. Po erygowaniu w 1957 roku nowej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy otrzymał nominację na jej proboszcza. W latach 1955-1959 pełnił ponadto funkcję obrońcy węzła małżeńskiego Sądu Biskupiego w Katowicach. W 1969 roku przeszedł w stan spoczynku. Na emeryturze mieszkał kolejno: w Kozłowej Górze, Bykowinie i w Chorzowie. Ks. Alfred Mikusz zmarł 8 grudnia 1977 w Chorzowie i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Alfreda Mikusza; Schematyzm 1947; Mikusz Alfred (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 166.