Malcherek Ryszard

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Malcherek Ryszard (1911-1942)

Urodził się 6 grudnia 1911 w Pawłowie (parafia Bielszowice) w rodzinie górnika Antoniego i Marty z d. Bryłka. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Pawłowie wstąpił do Stowarzyszenia Misyjnego Księży Pallotynów. Do gimnazjum uczęszczał i egzaminy maturalne składał w Wadowicach. Studia filozoficzne i teologiczne odbył w Warszawie i tam też otrzymał niższe święcenia. Za radą swoich przełożonych zwrócił się jednak do rektoratu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie o przyjęcie do szeregów duchowieństwa diecezji katowickiej. Za pierwszym razem mu odmówiono i dopiero ponowiony po roku wniosek został rozpatrzony pomyślnie. 22 października 1938 rozpoczął więc studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po uzupełnieniu braków w studiach teologicznych 25 czerwca 1939 otrzymał święcenia kapłańskie.

Pierwsze zlecone mu zastępstwa w różnych parafiach były krótkotrwałe. Od 10 lipca 1939 pracował w Nakle, od 6 września tr. w rodzinnym Pawłowie, a od końca września przy kościele św. Antoniego w Rybniku. 9 marca 1940 wrócił do Nakła, a od 3 czerwca 1940 objął obowiązki stałego wikarego w Orzeszu. 14 października 1941 do jego pokoju wtargnęli dwaj gestapowcy, przeszukali całe mieszkanie, a ks. Malcherka aresztowali. Po dziesięciotygodniowym pobycie w więzieniu w Mikołowie został 5 stycznia 1942 przewieziony do obozu w Dachau (nr obozowy 28994) i jeszcze tegoż samego roku zginął tam 30 lipca.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Ryszarda Malcherka; F. Maroń, Nekrolog, WD 1970, nr 8-9, s. 154; Martyrologium, s. 192; Myszor, Historia diecezji, s. 320; Weiler, s. 430.