Laksa Roman

Z e-ncyklopedia

Laksa Roman (1958-), proboszcz w Książenicach

Urodził się 7 lutego 1958 w Chorzowie. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach przyjął święcenia kapłańskie 19 kwietnia 1984. Posługę wikariuszowską pełnił w parafiach: św. Maksymiliana Kolbe w Tychach , Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Katowicach-Piotrowicach , św. Antoniego w Siemianowicach Śląskich , św. Piusa X w Rudzie Śląskiej , św. Antoniego w Dąbrówce Małej , św. Pawła w Nowym Bytomiu. W 1984 roku ukończył Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, uzyskując tytuł magistra teologii w specjalności: misjologia. W cztery lata później został absolwentem Akademii Teologii Katolickiej specjalizując się w historii Kościoła. 1 sierpnia 1999 został administratorem parafii w Książenicach, a od 2000 roku jest jej proboszczem. Do 2009 roku pozostawał wicedziekanem dekanatu Dębieńsko. Obecnie pełni funkcję ojca duchownego kapłanów w tymże dekanacie.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s.616; Schematyzm Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2009, s.364; [1]