Kumor Andrzej

Z e-ncyklopedia

Kumor Andrzej (1980-), oficjał

Urodził się 1 grudnia 1980. Święcenia kapłański przyjął 13 maja 2006. Pracował w parafii św. Jerzego w Rydułtowach oraz w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli. Od 2012 roku studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Był też rezydentem parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych, a następnie parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach. Od września 2015 roku pracuje w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach, gdzie pełnił kolejno różne zadania: sędziego, audytora, obrońcy węzła małżeńskiego i rzecznika sprawiedliwości. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne. Od 1 lipca 2023 pełni urząd oficjała.

Bibliografia

Sąd Administracji Apostolskiej/Biskupi Metropolitalny w Katowicach 1923-2023, Katowice 2023, s. 22.