Kubat Andrzej

Z e-ncyklopedia

Kubat Andrzej (1968-), proboszcz w Bieruniu Nowym

Urodził się 23 sierpnia 1968 w Chorzowie. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1995. Posługę wikariacką pełnił w parafiach: św. Michała Archanioła w Ornontowicach (1995-1998), św. Piusa X w Rudzie Śląskiej (1998-2001), Podwyższenia Krzyża Świętego w Roju (2001-2005), św. Józefa w Rudzie Śląskiej (2005-2009), Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych (2009-2016), św. Barbary w Bykowinie (2016-2019). W 2019 roku został proboszczem parafii św. Barbary w Bieruniu Nowym.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 303 i 612; Katalog..., Katowice 2001, s. 652; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 356