Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Roju

Z e-ncyklopedia
Roj krzyza1.jpg
Roj krzyza2.jpg

Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego jest położony w Roju, aktualnie jednej z dzielnic Żor – miasta położonego na Górnym Śląsku. Pierwsze wzmianki o Roju pochodzą z 1305 roku, z dokumentu Rejestrum Ujasdense. Wieś wymieniona w tym dokumencie nosi nazwę Ray. Ta miejscowość przynależała do cysterskiej parafii w Boguszowicach.

Mieszkańcy Roja mieszkający daleko od swojego kościoła parafialnego, podjęli starania o budowę własnego kościoła w ich własnej miejscowości. Czyniąc zadość ich prośbom ks. Edward Tobola, ówczesny proboszcz parafii w Boguszowicach posłał do pracy duszpasterskiej w Roju wikariusza ks. Bolesława Kopca. W 1957 roku ks. Tobola poświęcił jako tymczasowy kościół salę taneczną wynajętą od Z. Konska. Następnego dnia ks. Franciszek Wąsala został ustanowiony wikarym w Boguszowicach i posłany do Roja przez bpa Stanisława Adamskiego. Jego zadaniem było wzniesienie tam kościoła parafialnego.

1 września 1958 roku utworzona została kuracja w Roju. Na jej teren składały się ziemie wydzielone z parafii Boguszowice, Krzyżowice, Świerklany i Żory. Na teren kościoła wybrano środek sołectwa Rój. W latach 1958-1959 zbudowano probostwo, a po długiej walce Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach pozwoliło na budowę kościoła. 6 kwietnia 1959 rozpoczęto prace budowlane. 5 sierpnia 1959 bp Herbert Bednorz poświęcił kamień węgielny kościoła. Bryłę kościoła, dość oryginalną zaprojektował inż. Tadeusz Augustynek. Konstruktorem był inż. Czesław Gaduła. Za wystrój wnętrza kościoła odpowiadali: Jerzy Egon Kwiatkowski, Teresa Michałowska-Rauszer (twórcy unikalnej Drogi Krzyżowej) i Józef Kołodziejczyk (twórca płaskorzeźby św. Barbary). 17 lipca 1960 kościół poświęcił bp Juliusz Bieniek. 25 listopada 1975 kuracja w Roju podniesiona została do rangi parafii. Ks. Wąsala, jako budowniczy kościoła, został ustanowiony pierwszym proboszczem powstałej parafii. 2o czerwca 1990 kościół został konsekrowany przez bpa Gerarda Bernackiego. Na terenie parafii znajdują się dwie kapliczki: pw. św. Jana Nepomucena i pw. Matki Boskiej Szkaplerznej. Parafia w Roju liczy około 3750 mieszkańców.

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret erekcji parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Roju, WD 1958, nr 8-9, s. 167-168; Katalog Archidiecezji Katowickiej 2005, cz. 2 Dekanaty i parafie, Katowice 2005; Kronika parafialna parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego; J. Woryna, Dzieje Roju. Ocalić od zapomnienia, Żory-Rój 2008; A. Burda, Jedziemy do Raju. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Żorach- Roju, GN 2003, nr 12, (dodatek katowicki), s. 28.