Kempiński Józef

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kempiński Józef (1908-1984)

Urodził się 28 czerwca 1908 w Małociechowie (powiat Świecie na Pomorzu) w rodzinie rolnika Jana i Marianny z d. Dembek. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w gimnazjum w Świeciu nad Wisłą. Egzamin dojrzałości zdał w 1927 roku. Po maturze przez rok studiował prawo i ekonomię na Uniwersytecie Poznańskim. W 1928 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1933.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafii św. Józefa w Załężu. 26 sierpnia 1933 został wikarym w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. 27 sierpnia 1938 został skierowany do parafii św. Józefa w Godowie. 1 czerwca 1938 obronił magisterium na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie pracy: Kółka charytatywne w oddziale Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. 15 listopada 1939 został mianowany wikarym w parafii św. Anny w Janowie-Giszowcu. 10 grudnia 1943 został przeniesiony do parafii św. Józefa w Świętochłowicach-Zgodzie, 1 czerwca 1944 mianowany został administratorem w parafii św. Józefa w Godowie, a od 1 września 1945 w parafii NMP w Katowicach. 21 września 1945 przeniesiono go do parafii św. Antoniego w Chorzowie. Bp S. Adamski nadał mu tytuł proboszcza dnia 26 czerwca 1948.

W styczniu 1949 roku został aresztowany wraz z pięcioma innymi księżmi diecezji katowickiej przez Urząd Bezpieczeństwa w Katowicach po odczytaniu listu pasterskiego bp. S. Adamskiego. Został zwolniony z aresztu dnia 15 lipca 1949 wraz ks. Józefem Garusem. Nie wniesiono przeciwko niemu żadnego konkretnego zarzutu. W 1955 roku nie przyjął nominacji od wikariusza kapitulnego J. Piskorza na członka synodu. W latach 1956/57 pełnił funkcję etatowego katechety w zasadniczej Szkole Górniczej w Chorzowie. Bp H. Bednorz mianował go w 1972 roku członkiem Podkomisji Kapłańskiej I Synodu Diecezji Katowickiej. Przez wiele lat pełnił funkcję wicedziekana dekanatu chorzowskiego. W październiku 1975 roku przeszedł na emeryturę. Jako przedstawiciel księży emerytów wchodził w skład Rady Kapłańskiej Diecezji Katowickiej. Zmarł 1 stycznia 1984 w Chorzowie i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Józefa Kempińskiego; Schematyzm 1934-1986; J. Dziwoki, Kempiński Józef (hasło), [w:] Leksykon duchowieństwa , t. 1, s. 108-109; Województwo śląskie, s. 470; Represje wobec duchowieństwa, s. 34 i nn.; Grajewski, Wygnanie, s. 56 i nn.; Olszar, Duchowieństwo, s. 293; A. Dziuba, Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1947, Kraków 2005, s. 436; M. Gwioździk, M. Sontag, Kościółek św. Wawrzyńca. Świątynia i jej dzieje w Knurowie i w Chorzowie, Chorzów 2008, s. 60.