Kapliczki i krzyże przydrożne w Golejowie

Z e-ncyklopedia
Golejow kapliczki.jpg
Golejow kapliczka.jpg
 • kaplica na skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Wiosny Ludów

Murowana kaplica pw. św. Jana Nepomucena została zbudowana ok. 1870 roku. Powstała w miejscu dawnego młyna wodnego należącego do Fryderyka Langera, właściciela dworu w Golejowie. Razem z młynem rozebrano również niewielką kapliczkę słupową, a znajdującą się w niej figurę św. Jana Nepomucena zabrał na przechowanie sołtys Józef Tkocz. Figura ponownie została umieszczona już w nowej kaplicy. Wzniesiona na planie prostokąta z trapezową niszą posiada dwa boczne okna krosnowe z łukowymi nadprożami. Fronton został ozdobiony pilastrami oraz gzymsem na poziomie stropu. Dach kaplicy zwieńczyła wieżyczka na sygnaturkę. Obok stoi kamienna Boża Męka. Na jej cokole została umieszczona inskrypcja: Któryś za nas cierpiał rany. Wokół krzyża znajduje się ozdobny, kuty płotek.

 • kapliczka słupowa przy ul. Książenickiej

Ceglana kapliczka słupowa z tzw. Okiem Opatrzności na szczycie. W środku znajduje się figura Serca Jezusa. Na cokole została wyryta data 1930. Kapliczkę zbudował Paweł Prus.

 • kapliczka przy ul. Wiosny Ludów

Drewniana kapliczka słupowo-szafkowa; obłożona kamieniem i nakryta dwuspadowym daszkiem. W środku obraz Matki Bożej Królowej Aniołów. Obiekt powstał w drugiej połowie XIX wieku. Stoi na trasie prowadzącej od kaplicy pw. św. Jana Nepomucena do pierwszej stacji Drogi Krzyżowej na wzgórzu Grzybówka. Kapliczka została odnowiona i 15 września 1998 poświęcona przez bp. Stefana Cichego.

 • kapliczka przy ul. Wiosny Ludów

Drewniana kapliczka słupowo-szafkowa zawierająca ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej.

 • kapliczka przy ul. Gliwickiej

Kapliczka słupowo-szafkowa. W środku obraz przedstawiający Maryję trzymającą na ręku Dzieciątko.

 • kapliczka na skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Morwowej

Niewielka, drewniana kapliczka słupowo-szafkowa nakryta dwuspadowym daszkiem. W środku wykuta w blasze ikona Matki Boskiej Częstochowskiej.

 • Boża Męka na skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Wiosny Ludów

Boża Męka pochodząca z początków XX wieku, stojąca obok kaplicy pw. św. Jana Nepomucena. Podstawę od cokołu oddziela podwójnie profilowana płytka. Gzyms płytki od dołu profilowany. Ramiona krzyża zakończone w strzałkę. W zamkniętej ostrym łukiem wnęce figura Matki Boskiej Różańcowej. Na tablicy inskrypcyjnej napis: Któryś cierpiał za nas rany / Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 • krzyż na skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Książenickiej

Wysoki, drewniany krzyż o prostych ramionach. Figura Ukrzyżowanego odlana z metalu. Krzyż został poświęcony w 1948 roku.

 • krzyż przy ul. Jarzębinowej

Wysoki, drewniany krzyż o ostrosłupowo zakończonych ramionach. Figura Ukrzyżowanego odlana z metalu. Krzyż pochodzi z drugiej połowy XX wieku.

 • krzyż misyjny

Wysoki, drewniany krzyż o prostych ramionach. Na belce poprzecznej napis: Nawracajcie się. Zostały również umieszczone daty misji św. - 2000, 2013.

 • krzyż cmentarny

Wysoki, drewniany krzyż o prostych ramionach. Postać Ukrzyżowanego w formie figuralnej.

Bibliografia

A. Żukowski, A. Gudzik, Szlakami Zielonego Śląska 1, Czerwionka-Leszczyny 2010, s. 160-161; M. Sarapkiewicz, Wielka golejowska rodzina, "Tygodnik Rybnicki" 2012, nr 15 (283), s. 15; A. Gudzik, Mała architektura sakralna w Rybniku. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne, Katowice-Rybnik 2015, s. 41-45.