Kaplica pw. św. Barbary w Silesia City Center

Z e-ncyklopedia
Dab kaplica Silesia.jpg
Dab kaplica Silesia wnetrze.jpg

Przedstawiciele spółki Silesia City Center, która należy do węgierskiej korporacji TriGránit, zaproponowali kurii archidiecezjalnej w Katowicach, a ta nie wyraziła sprzeciwu, aby w dawnej maszynowni kopalni Gottwald powstała kaplica pw. św. Barbary. Kaplica stanęła w sąsiedztwie innych budynków pokopalnianych oraz szybu Jerzy i to właśnie inwestor Silesia Center - węgierska spółka TriGránit - przygotował kaplicę do użytku. Kaplica w założeniu ma służyć nie tylko odwiedzającym i kupującym w Silesia Center, ale również mieszkańcom osiedla w City - Dębowe Tarasy.

W kaplicy stanął ołtarz poświęcony św. Barbarze, który wcześniej znajdował się pod ziemią w kopalni Kleofas. Autorem Drogi Krzyżowej jest artysta prof. Mariusz Pałka. Organy wcześniej służyły w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Figurę św. Barbary podarował abp Wiktor Skworc, który otrzymał ją od górników. Tabernakulum ma konstrukcję umożliwiającą prowadzenie adoracji bez potrzby wystawiania monstrancji.

Kaplicę poświęcił 3 grudnia 2005 dziekan dekanatu Katowice-Załęże ks. Stanisław Noga. Początkowo kaplica należała do parafii św. Jana i Pawła Męczenników w Dębie. Dopiero od 2012 roku jest kościołem rektoralnym, poświęconym dziełom nowej ewangelizacji (Szkoła Nowej Ewangelizacj Chrystusa Króla i Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre).

Duszpasterze

Bibliografia

J. Dudała, Kaplica w katowickim hipermarkecie?, "Więź" 2005, nr 3 (557); M. Rzepka, Kaplica w City Center. Powstaje nowa dzielnica Katowic, GN 2004, nr 51, (dodatek katowicki), s. 3; J. D., Apostoł poszukiwany. Rok kaplicy w Silesia City Center, GN 2006, nr 50, (dodatek katowicki), s. 13; R. Nakonieczny, Nowy wymiar "sacrum" - świątynia w kontekście komercyjnym i przemysłowym. Adaptacja dawnego budynku maszynowni Kopalni "Kleofas" na kaplicę św. Barbary w Silesia City Center w Katowicach, [w:] Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy miasta Katowic, Katowice 2007, s. 236-244; Gość Niedzielny, 4 grudnia 2022, nr 48/1598, Archidiecezja katowicka, s. VI-VII