Janik Alfons

Z e-ncyklopedia

Janik Alfons (1944-2011), proboszcz w Mikołowie

Janik Alfons.jpg

Urodził się 29 marca 1944 w Kórnicy k. Głogówka, na terenie diecezji opolskiej, w rodzinie Aleksandra i Marii z d. Sobek. Jego ojciec zmarł w obozie w 1945 roku. W swojej rodzinnej miejscowości w latach 1951-1958 uczęszczał do szkoły podstawowej. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Głogówku, które ukończył w 1962 roku. Wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Szczególnie interesował się socjologią religii. Wiedzę z tej dziedziny pogłębiał także później, jako ksiądz studiując w Papieskim Instytucie Teologicznym we Wrocławiu. 4 czerwca 1967 w Krakowie z rąk bp. Juliusza Bieńka przyjął święcenia diakonatu. Święceń kapłańskich 2 czerwca 1968 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla udzielił mu bp Herbert Bednorz. Pracę duszpasterską rozpoczął na zastępstwach wakacyjnych w Ochojcu i Krzyżowicach. Następnie był wikariuszem w parafiach: św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach (1968-1971), św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach (1971-1974) i św. Anny w Janowie (1974-1978). W ostatniej z tych parafii sprawował opiekę duchową na chorymi w miejscowym szpitalu. W latach 1978-1980 pełnił posługę kapelana szpitalnego w klinikach przy ul. Francuskiej i Reymonta w Katowicach. Mieszkał na probostwie parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i uczestniczył w parafialnej pracy duszpasterskiej. 11 października 1979 został mianowany diecezjalnym Duszpasterzem Chorych i Służby Zdrowia. Funkcję tę pełnił do 1982 roku. Od lipca 1980 roku posługiwał w Mikołowie, najpierw jako wikariusz-ekonom, a od 24 września 1980 jako proboszcz parafii św. Wojciecha. Już w październiku 1980 roku został dziekanem dekanatu mikołowskiego. Urząd ten sprawował przez dwie kadencje do 1992 roku. Był także duszpasterzem akademickim na terenie miasta Mikołów. W latach 1992-2011 pozostawał członkiem Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej. Postarał się o przeprowadzenie znaczących prac renowacyjnych i konserwatorskich oraz o wybudowanie domu parafialnego. Za jego czasów kościół parafialny św. Wojciecha został podniesiony do godności bazyliki mniejszej. W uznaniu zasług dla kościoła katowickiego w 2003 roku otrzymał godność kanonika honorowego Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. 31 lipca 2010 został zwolniony z urzędu proboszcza i przeszedł na emeryturę. Pozostał w Mikołowie i zamieszkał w domu przy probostwie, gdzie pomagał w posłudze duszpasterskiej. Zmarł 25 lipca 2011 w Mikołowie. Spoczął w kaplicy na mikołowskim cmentarzu.

Bibliografia

Materiały własne autora.