Hrabowsky Alfred

Z e-ncyklopedia

Hrabowsky Alfred (1889-1954)

Urodził się 23 lipca 1889 w Mysłowicach. Studia teologiczne odbywał we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1919. Jako student był powołany do służby wojskowej w czasie pierwszej wojny światowej. Był wikariuszem przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. 22 października 1929 został kuratusem w Kłodnicy z równoczesnym mandatem zbudowania kościoła w przeciągu pięciu lat. Po wybudowaniu kościoła w ciągu ośmiu miesięcy, władza diecezjalna przeniosła go w 1930 roku do Bytomia do parafii Wniebowzięcia NMP, gdzie budowano podówczas kościół, a proboszcz ksiądz Niesłony był schorowany i w podeszłym wieku. W listopadzie 1937 roku został dziekanem dekanatu bytomskiego, a następnie wiceprezesem diecezjalnego Związku Kupców Katolickich. W sierpniu i wrześniu 1938 roku odmówił wydania sztandarów polskich związków religijnych, mimo iż poprzednio zaprzestał używania tego języka na zebraniach tychże związków. Za odmowę wydania tych sztandarów odnotowany został w tajnych aktach gestapo. W 1945 roku po zajęciu Bytomia przez wojska radzieckie, jako dziekan bytomski interweniował o zezwolenie na Msze św. w języku niemieckim dla Niemców. Wkrótce jednak musiał opuścić Bytom. Przebywał przez pewien czas we Wrocławiu u sióstr, chcąc przeczekać niepewny dla niego okres czasu i wracać do Bytomia, ale administrator apostolski ks. Bolesław Kominek odradzał mu ten powrót. Na wiosnę 1946 roku wyjechał do Niemiec. Osiadł w Liesen–Hallenberg w archidiecezji Paderborn. Tam też zmarł 6 kwietnia 1954.

Bibliografia

Polacy i sprawy polskie w kartotece opolskiego Gestapo, cz. I, Opole 1973; A. Hanich, Martyrologium duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach II wojny światowej, Opole 2009, s. 44, 98; Bytomski Słownik Biograficzny, red. J. Drabina, Bytom 2004, s. 96-97.