Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie

Z e-ncyklopedia

Hospicjum Ojca Pio powstało w sierpniu 1999 roku z inicjatywy Ruchu Apostolatu Bożego Miłosierdzia żyjącego duchowością tego stygmatyka z San Giovanni Rotondo, który w szczególny sposób propagował niesienie ulgi w cierpieniu chorym i potrzebującym. Założycielami była grupa osób z kręgu modlitewnego zgromadzona w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie. Siedziba hospicjum znajduje się w Domu Parafialnym przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego przy ulicy M.C. Skłodowskiej 1.

Rozpoczęto budowę Domu Ojca Pio. Organizowane są zbiórki charytatywne, których dochód w całości jest przeznaczony na budowę Domu. Majątek Stowarzyszenia powstaje z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia, składek członkowskich oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki, zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji wyłącznie celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie może również przyjmować dotacje, granty i subwencje, które są określone w odrębnych przepisach.

Celem hospicjum jest ogarnięcie całościową opieką chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej i ich rodzin, oraz zapewnienie godnego odejścia. Opiekę sprawuje się w domu chorego, gdzie zapewni się duchową pomoc kapłana. Hospicjum Św. Ojca Pio prowadzi opiekę dla osób z Pszczyny i powiatu. Zespół składający się z lekarza, pielęgniarki, psychologa oraz duchownego przy pomocy wolontariuszy niemedycznych otacza chorego opieką w domu. Opieka ta jest nieodpłatna.

Hospicjum bezpłatnie wypożycza podopiecznym sprzęt medyczny:

  • łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, chodziki, wózki, krzesła sanitarne, koncentratory tlenu, inny sprzęt

Jest możliwość wypożyczenia sprzętu również chorym nie objętym opieką hospicyjną. Celem stowarzyszenia jest ciągła opieka paliatywna nad osobami przewlekle chorymi, a w szczególności nad chorymi w terminalnym okresie choroby nowotworowej zgodnie z zasadami Kościoła rzymskokatolickiego oraz zasadami deontologii i etyki lekarskiej. Opieka ta jest sprawowana przez Stowarzyszenie, które obejmuje chorego i jego rodzinę w domu chorego lub w hospicjum stacjonarnym, po jego wybudowaniu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  • ciągłą opiekę nad przewlekle chorymi
  • dbanie o stan psychiczny i duchowy chorego i jego rodziny
  • uśmierzanie cierpień fizycznych
  • rehabilitację fizyczną
  • w/w stanowią przygotowanie do godnej śmierci
  • współdziałanie z kapelanem w celu zapewnienia chorym posługi religijnej
  • współdziałanie z placówkami medycznymi
  • współpracę z ośrodkami hospicjum o zasięgu krajowym i międzynarodowym

Bibliografia

www.hospicjumojcapio.pless.pl