Herot Ferdynand

Z e-ncyklopedia

Herot Ferdynand (1874-1950), proboszcz w Jasienicy

Urodził się 19 stycznia 1874 we wsi Lubno k. Frydka na Zaolziu. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Opawie, gdzie w 1893 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia na Fakultecie Teologicznym w Ołomuńcu. Święcenia kapłańskie przyjął 31 października 1897 w Ołomuńcu.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Jana Chrzciciela w Brennej i św. Bartłomieja w Grodźcu. 1 lipca 1911 został mianowany proboszczem w parafii św. Jerzego w Jasienicy, gdzie pracował przez 36 lat. W 1927 roku pełnił krótko obowiązki administratora excurrendo w parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu.

Już w pierwszych latach posługi kapłańskiej w Jasienicy postarał się o rozbudowę probostwa. W 1927 roku wybudował nowy Dom Katolicki. Z jego inicjatywy Rada Parafialna uchwaliła wniosek o rozbudowie miejscowego kościoła parafialnego. Wniosek ten doczekał się realizacji w 1929 roku, a poświęcenia rozbudowanego kościoła dokonał wikariusz generalny ks. W. Kasperlik.

Ks. Herot obok pracy duszpasterskiej udzielał się także na polu społecznym. Stał na czele Rady Nadzorczej Chrześcijańskiej Spółki Spożywczej w Jasienicy, którą osobiście uchronił od upadłości finansowej oraz był jednym z współzałożycieli Chrześcijańskiej Kasy Spółdzielczej i jej długoletnim wiceprzewodniczącym. W 1937 roku ks. Herot razem ze swymi parafianami obchodził uroczyście jubileusz 150-lecia poświęcenia kościoła parafialnego w Jasienicy. W latach 1936 i 1937 przypadły także osobiste jubileusze ks. Herota: 25 rocznica pobytu w parafii jasienickiej oraz 40 rocznica przyjęcia święceń kapłańskich. O jednym z nich obszerne sprawozdanie napisała „Gwiazdka Cieszyńska”, a parafianie uczcili pamiątkowym krzyżem cmentarnym.

Na czas duszpasterzowania ks. Herota w Jasienicy przypadły także trudne lata I oraz II wojny światowej. W okresie tym ks. Herot dzielił dole i niedole miejscowej ludności. We wrześniu 1947 roku ze względu na pogarszający się stan zdrowia przeszedł na emeryturę. Zmarł 23 listopada 1950 w Starym Mieście k. Frydka w Czechosłowacji i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Ferdynanda Herota; Schematyzm 1927-1932; Olszar, Duchowieństwo, s. 247; WD 1953, nr 3-4, s. 43.