Hanzlik Józef

Z e-ncyklopedia

Hanzlik Józef (1877-1960)

Urodził się 10 października 1877 w Opawie. Po ukończeniu szkoły elementarnej uczył się w gimnazjum w Opawie, gdzie w 1898 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia na Cesarsko-Królewskim Fakultecie Teologiczne w Ołomuńcu. W 1899 roku przeniósł się do nowo otwartego Książęco-Biskupiego Seminarium Duchownego w Widnawie i tam kontynuował studia. Święcenia kapłańskie przyjął 23 lipca 1902 w Widnawie. Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Marcina w Skalicy, św. Jana Nepomucena w Morawce i Bożego Ciała w Jabłonkowie. W międzyczasie był krótko administratorem w parafii św. Marcina w Ochabach. W październiku 1911 roku został mianowany proboszczem w parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu. W latach 1926-1927 wybudował tam nowy Dom Związkowy, zwany popularnie czytelnią ludową. W 1927 roku zwrócił się do bpa Arkadiusza Lisieckiego z prośbą o możliwość przejścia do duszpasterstwa na Zaolziu. W lipcu 1927 roku został ekskardynowany z diecezji katowickiej i ponownie inkardynowany do diecezji wrocławskiej. Jeszcze w tym samym miesiącu objął jako proboszcz parafię Bożego Ciała w Jabłonkowie, gdzie już wcześniej pracował przez 4 lata w charakterze wikariusza. Pełnił także funkcję dziekana jabłonkowskiego. W maju 1959 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 6 grudnia 1960 w Jabłonkowie i tam został pochowany.

Bibliografia

Zmarli kapłani Kościoła Katowickiego. T. I: Kapłani wyświęceni do 1922 roku, cz. II: Kapłani wyświęceni w latach 1901-1922, zebrał i opr. E. Nalepa, Katowice 1999, s. 16.