Grajewski Andrzej

Z e-ncyklopedia

Grajewski Andrzej (1953-), redaktor "Gościa Niedzielnego", historyk

Grajewski Andrzej.jpg

Urodził się 8 października 1953 w Bielsku-Białej. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (1978). W latach 1978-1981 był zatrudniony jako asystent w Śląskim Instytucie Naukowym. Od maja 1981 roku pracuje w redakcji tygodnika „Gość Niedzielny”, od 1998 roku jako zastępca redaktora naczelnego. Włączył się aktywnie w działalność "Solidarności": od września 1980 roku członek „S”, członek KZ w Instytucie; redaktor górnośląskich biuletynów „Nasza Solidarność” (Jastrzębie-Zdrój) i „Zderzenie” (Katowice). W latach 1982-1986 organizował pomoc dla uwięzionych i ich rodzin, był współorganizatorem bielskiego Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

W drugiej połowie lat 90. sympatyzował z Ruchem Stu i Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym (SKL). W latach 80. organizował pomoc, był podziemnym wydawcą "Solidarności Podbeskidzia" oraz autorem książek drugiego obiegu; jedynym ze Śląska, który wydawał w drugim obiegu pod nazwiskiem. Przez wiele lat był konsultorem Komisji ds. środków masowego przekazu Episkopatu Polski oraz w imieniu Komisji Charytatywnej Episkopatu pilotował dary dla ofiar trzęsienia ziemi do Armenii oraz Caritasu do Czeczenii.

W latach 1999-2006 był członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej; przez rok jako jego przewodniczący. Był współpracownikiem Ośrodka Studiów Wschodnich. W 2001 roku uzyskał stopień doktora nauk politycznych. W 2010 roku uhonorowany papieskim odznaczeniem „Pro Ecclesia et Pontifice”. W 2016 roku został uhonorowany Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za zasługi dla dialogu polsko-niemieckiego, a szczególnie za działalność w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Autor wielu publikacji i książek, w tym:

  • Rosja i krzyż (Wrocław 1987),
  • Wygnanie (Katowice 1990, 2002),
  • Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją (Poznań 1999).

Bibliografia

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Andrzej_Grajewski ; B. Gruszka-Zych, Andrzej Grajewski doceniony za dialog, GN 2016, nr 138, s. 11.