Głuch Henryk

Z e-ncyklopedia

Głuch Henryk (1936-1996), proboszcz w Lędzinach

Gluch Henryk.jpg

Urodził się 9 sierpnia 1936 w Koźlu w rodzinie pracownika umysłowego Romana i Jadwigi z d. Dietrich. W 1942 roku wraz z rodziną przeprowadził się do Chorzowa. Tam ukończył 3 klasy niemieckiej szkoły podstawowej a po wojnie - 2 klasy w szkole polskie. Ojciec powołany przez Niemców do Wehrmachtu zaginął na wojnie. W 1950 roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Katowicach, które ukończył maturą 6 maja 1955.

Studia teologiczne rozpoczął w 1955 roku w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, poprzedzone obowiązującym kursem wstępnym w Tarnowskich Górach. W 1958/59 był na rocznym stażu katechetycznym w parafii św. Józefa w Katowicach Załężu, gdzie uczył religii w Szkole Podstawowej w Załęskiej Hałdzie. W czasie stażu mieszkał na probostwie w Załężu, po czym wrócił do seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1962 w katedrze katowickiej Chrystusa Króla z rąk bpa H. Bednorza.

Po święceniach kapłańskich w parafii św. Jana Chrzciciela w Bojszowach (1962-1965), św. Trójcy w Kochłowicach (1965-1968), św. Jadwigi w Chorzowie (1968-1974) i Nawiedzenia NMP w Orzeszu (1974-1976). 14 czerwca 1976 został rektorem kościoła św. Wawrzyńca w Orzeszu, gdzie, po erygowaniu parafii, 25 czerwca 1980 został mianowany jej pierwszym proboszczem. Po przeniesieniu w 1981 roku do parafii św. Anny w Lędzinach 8 kwietnia został jej wikariuszem ekonomem, a od 15 kwietnia 1981 do końca życia proboszczem. W Lędzinach rozpoczął 26 sierpnia 1985 budowę kościoła, który został 20 października 1992 poświęcony przez abpa D. Zimonia. Postawił też budynki probostwa i urządził salki katechetyczne oddane do użytku już po jego śmierci. Zmarł nagle 11 marca 1996. Pogrzeb odbył się 14 marca 1996 w Lędzinach, tam spoczął na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

AAKat, Akta Personalne; J. Krętosz, Nekrolog, WA 1996, nr 11, s. 555-557; Schematyzm 1970-2001; „Rodnia". Gazeta samorządowa Bieruń, Bojszowy, Chełm, Imielin, Lędziny, R. 1996, nr 4, s. 1; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 170.