Furczyk Paweł

Z e-ncyklopedia

Furczyk Paweł (1943-), budowniczy i proboszcz kościoła na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach

Urodził się 29 czerwca 1943 w Miedźnej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Pszczynie w 1962 wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W roku 1968 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Herberta Bednorza. Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Józefa w Chorzowie (1968-1971) oraz NSPJ w Katowicach-Piotrowicach (1971-1977). Tutaj pełnił także funkcję dekretowanego pomocnika przy rozbudowie kościoła. W roku 1977 wraz z dekretem kierującym do pracy wikariuszowskiej w parafii Świętych Jana i Pawła w Katowicach-Dębie otrzymał polecenie budowy kościoła w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia. Od 1982 roku był proboszczem nowo erygowanej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. W 1995 roku otrzymał godność kanonika honorowego Kapituły Metropolitalnej w Katowicach. W 2008 roku przeszedł na emeryturę. W 2012 roku zdobył magisterium z teologii.

Bibliografia

P. Furczyk , Zdążyłem przed zmierzchem, moje wspomnienia o budowie kościoła na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach, Pszczyna 2012, s. 1.