Durczok Stanisław

Z e-ncyklopedia

Durczok Stanisław (1951-), proboszcz w Osinach

Urodził się 9 listopada 1951 w Moszczenicy. Święcenia kapłańskie przyjął 3 kwietnia 1980. Był wikarym w Ligocie k. Bielska, Mikołowie, Rudzie Śl., Mysłowicach oraz Wyrach. W latach 1992 - 2018 był proboszczem w Osinach. Dokończył budowę kościoła, który został poświęcony w 1995 roku. Postarał się również o wybudowanie nowego probostwa, w bezpośredniej bliskości kościoła. Ks. Stanisław Durczok jest doktorem nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej. W 2018 roku przeszedł na kapłańską emeryturę.

Bibliografia

Strona parafii Osiny.