Cyganek Stefan

Z e-ncyklopedia

Cyganek Stefan (1949-1993), proboszcz parafii NSPJ w Bykowinie

Cyganek Stefan.jpg

Urodził się 26 stycznia 1949 w Świętochłowicach jako czwarte dziecko w rodzinie Herberta i Klary z d. Plawecka. W 1956 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Egzamin dojrzałości złożył w 1967 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po pierwszym roku studiów teologicznych został powołany do wojska i skierowany do specjalnej jednostki wojskowej w Bartoszycach. Utrzymywał tam ścisły kontakt z proboszczem parafii św. Brunona, ks. Nagłym. Na przepustce brał udział we Mszy św., korzystał z sakramentu pojednania oraz swoją postawą pozytywnie wpływał na kolegów i otoczenie. Do Seminarium powrócił w październiku 1970 roku. W Krakowie uczęszczał na studium licencjackie przy Papieskim Wydziale Teologicznym, gdzie pod kierunkiem ks. prof. Eugeniusza Florkowskiego pisał pracę nt. Ustroju hierarchicznego Kościoła według Konstytucji dogmatycznej o Kościele. Święcenia kapłańskie przyjął 11 kwietnia 1974 z rąk bpa H. Bednorza w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla. Swoją pracę duszpasterską rozpoczął w parafii Książenice oraz rodzinnej parafii Świętochłowice, gdzie został skierowany na zastępstwa wakacyjne.

Pierwszy dekret wikariusza otrzymał 30 sierpnia 1974 do pracy w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Przez dwa lata od 11 sierpnia 1978 - 8 sierpnia 1980 pełnił funkcję wikarego w parafii Nawiedzenia NMP w Brzezince. W sierpniu 1980 roku zachorował na serce. Biskupowi katowickiemu powiedział przy odwiedzinach w szpitalu: Choroba i cierpienie wyzwalają wiele dobra. Po powrocie ze szpitala zamieszkał na probostwie parafii św. Wawrzyńca w Wirku, gdzie po rekonwalescencji, od 4 września 1981, pracował w charakterze wikariusza. W 1983 roku został dopuszczony do egzaminu proboszczowskiego. Przedstawił pracę pt. Nauka o episkopacie w konstytucji Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium.

1 lipca 1983 został administratorem, a następnie proboszczem parafii NSPJ w Bykowinie (od 10 lipca 1983). Dwukrotnie przebywał w szpitalu: najpierw w Ochojcu (wrzesień 1985 rok), później w Ligocie (listopad 1988 rok). W Bykowinie pracował z wielkim oddaniem i życzliwością. Wybudował dom parafialny. Na podkreślenie zasługuje też wielka życzliwość jaką ks. S. Cyganek okazywał ks. prał. K. Marklowskiemu, który jako emeryt zamieszkał na terenie parafii Bykowina. Ostatni dekret otrzymał 22 czerwca 1993 i 28 sierpnia 1993 objął jako proboszcz agendy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie.

Ks. Stefan Cyganek pełnił też funkcje diecezjalne. Od 1980 roku - przez trzy lata - był diecezjalnym duszpasterzem psałterzystów, kantorów i chórów liturgicznych. 15 lutego 1988 został wybrany wicedziekanem dekanatu kochłowickiego. Od czerwca 1991 roku kierował pracami Sekretariatu Rady Kapłańskiej Diecezji Katowickiej VI kadencji; protokołował obrady i redagował komunikaty, które informowały Prezbiterium diecezjalne o problematyce i wynikach narad. Po dwóch miesiącach posługi w nowej parafii zmarł nagle, oczekując na penitenta w konfesjonale. Pogrzeb odbył się 2 listopada 1993.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Stefana Cyganka; Schematyzm (1977-1993); WD 1974, s. 256; H. Olszar, Nekrolog, 1993 nr 11, s. 540-544.