Cygan Eugeniusz

Z e-ncyklopedia

Cygan Eugeniusz (1936-), proboszcz w Zawadzie

Urodził się 17 czerwca 1936 w Chorzowie. Rodzina mieszkała w Pawłowie, ale w związku z podjęciem pracy przez ojca w chorzowskim ZUS-ie zamieszkali przez jakiś czas w Chorzowie. W 1937 roku przeprowadzili się powtórnie do Pawłowa. W 1942 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej, gdzie ukończył dwie klasy w języku niemieckim. Dalszą edukację w zakresie szkoły podstawowej kontynuował już w języku polskim. W 1950 roku rozpoczął naukę w Liceum św. Jacka w Katowicach. Po zdaniu w 1954 roku matury wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 21 czerwca 1959 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza. Jego pierwszą placówkę duszpasterską była parafia św. Cyryla i Metodego w Knurowie. Kolejnymi placówkami duszpasterskimi były parafie: św. Anny w Świerklanach (1959-1963), św. Jana i Pawła Męczenników w Makoszowach, św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym (1964-1967), św. Jerzego w Rydułtowach, św. Józefa w Józefce (1969), św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie. Kolejną placówką była parafia w Chybiu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka) oraz parafia św. Marii Magdaleny w Bielszowicach.

W 1980 roku dekretem bpa Herberta Bednorza objął urząd proboszcza w parafii Podwyższenia Krzyża w Zawadzie. W czasie jego pasterzowania w parafii zaczęło się ukazywać od 28 sierpnia 1981 czasopismo parafialne „Spod Zawadzkiego Krzyża”. Był również inicjatorem półkolonii dla dzieci nazwanych „Wakacje z Bogiem”. Od 2001 roku zaczął organizować w parafii festyny parafialne zwane „Parafiadami”. W 2001 roku otrzymał tytuł „Proboszcza III tysiąclecia” nadany przez KAI. Na urzędzie proboszcza w Zawadzie pozostawał do 2003 roku i od tegoż roku posługuje w parafii św. Antoniego w Syryni.

Bibliografia

WD 1959, nr 6-8, s. 169; WD 1978, nr 9, s. 168; F. Kamczyk, Dzieje parafii pw. Podwyższenia Krzyża świętego w Wodzisławiu Śląskim –Zawadzie w latach 1953-2003, Katowice 2006, praca mgr. mps w Bibliotece WTL UŚ w Katowicach.