Parafia św. Anny w Świerklanach

Z e-ncyklopedia
Swierklany Anna1.jpg
Swierklany oltarz1.jpg
Swierklany Anna2.jpg

Historia

Początkowo, tj. od XVII wieku Świerklany wraz z kościołem filialnym wchodziły w skład parafii Połomia. Mieszkańcy jednak nieustanie zabiegali o podniesienie kościoła filialnego - oraz o przyłączenie do niego wsi Kucharzówka - do rangi parafialnego. Nastąpiło to 1 lutego 1929 na mocy dekretu bp. Arkadiusza Lisieckiego.

Równocześnie z budową nowego kościoła - 1 sierpnia 1929 - utworzono nową, liczącą 3400 wiernych kurację Świerklany. W jej skład weszły gminy: Świerklany Dolne, Świerklany Górne i Kucharzówka. Pierwszym duszpasterzem został ks. Paweł Janik. 28 maja 1957 bp Stanisław Adamski za zgodą kapituły katedralnej podniósł kurację św. Anny do rangi parafii.

Pierwsze informacje na temat kościoła w Świerklanach pochodzą z protokołu wizytacyjnego z 1652 roku. Nie jest znana dokładna data jego powstania. W XIX wieku kościół przechodził wiele remontów. W 1877 roku, podczas naprawy wieży w kuli znajdującej się pod krzyżem odnaleziono miedzianą tabliczkę z następującym napisem: W 1673 r. za panowania Najjaśniejszego cesarza Leopolda I, za papieża Klemensa X, ku czci i chwale Przenajświętszej Trójcy, Najświętszej Maryi Panny i na cześć Wszystkich Świętych, ja Jan Bernard hrabia Prażmy, wolny baron na Bełkowie patron tego kościoła, krzyż ten wraz z banią dałem sporządzić za czasów proboszcza Mikołaja Maciejczyka. Drewniany kościół spłonął 23 listopada 1928. Od 1 grudnia 1928 nabożeństwa sprawowano w starej szkole w Świerklanach Dolnych. Nowa kaplica została poświęcona 24 grudnia 1928 przez ks. Henryka Musioła. 30 kwietnia 1929 rozpoczęto budowę nowego kościoła. 1 sierpnia 1930 odprawiono w nim pierwszą mszę św. Rok później poświęcono trzy dzwony noszące wezwania św. Anny, św. Jana oraz św. Floriana. W 2004 roku z powodu długotrwałego podmywania fundamentów przez wodę kościołowi groziło zawalenie. Ostatecznie, po długim remoncie udało się go uratować.

Na przełomie XX i XIX wieku, za sprawą proboszcza ks. Jana Klyczki, został odnowiony kościół oraz obejście. Uporządkowano cmentarz dzieląc go na sektory. Wybudowano Dom Spotkań oraz kaplicę przedpogrzebową św. Józefa. Gruntownej renowacji poddano zabytkowe organy. Odnowiono także kapliczkę św. Jana Nepomucena w Świerklanach Górnych.

patrz: Kościół pw. św. Anny w Świerklanach

Gazetka parafialna

Kapliczki i krzyże przydrożne

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret dot. zmiany granic parafii, WD 1929, nr 2, s. 18; Dekret ustanawiający lokalię w Świerklanach, WD 1929, nr 7, s. 59; Dekret o zmianie przynależności dekanalnej parafii św. Anny w Świerklanach, WD 1979, nr 8, s. 182; K. Zimończyk, Świerklany. Charakterystyka miejscowości. Działalność społeczno-wychowawcza w środowisku, Kraków 1998; Dzieje Świerklan w wypisach, opr. K. Zimończyk, Kraków 1998; Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, t. 3 województwo śląskie, cz. 1 diecezja katowicka wraz z częścią diecezji częstochowskiej, opr. P. Nadolski, Katowice 2008, s. 284.