Brzoza Karol

Z e-ncyklopedia

Brzoza Karol (1907-1986), proboszcz w Zgodzie

Brzoza Karol.jpg

Urodził się 24 maja 1907 w Katowicach w rodzinie Ernesta i Berty z d. Bies. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się najpierw w gimnazjum w Gliwicach, a następnie w gimnazjum w Katowicach. Egzamin dojrzałości zdał w 1927 roku. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1932 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafii katedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Michała Archanioła w Michałkowicach, św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie (obecnie diecezja bielsko-żywiecka) oraz św. Marii Magdaleny w Tychach. Podczas pobytu w Skoczowie przez kilka miesięcy 1937 roku pełnił obowiązki administratora miejscowej parafii. W 1938 roku był na zastępstwie duszpasterskim w parafii św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie (obecnie diecezja bielsko-żywiecka).

Po wybuchu II wojny światowej jako kapelan wojskowy brał udział w kampanii wrześniowej. Przez pewien czas przebywał na terenie Rumunii. Po powrocie do diecezji katowickiej od lipca 1940 roku był wikariuszem w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. W latach 1941-1945 administrował parafią św. Marii Magdaleny w Bełku. W 1943 roku zdał egzamin proboszczowski. W kwietniu 1945 roku bp S. Adamski mianował go administratorem w parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach, gdzie odbudował miejscowy kościół, zniszczony na skutek działań wojennych.

Od września 1953 roku pełnił obowiązki kuratusa w Piaśnikach. W 1957 roku został mianowany administratorem, a rok później proboszczem w parafii św. Józefa w Świętochłowicach-Zgodzie. W 1976 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał wraz z bratem ks. Franciszkiem w Gorzycach Śląskich. Ks. Karol Brzoza był ogromnie przywiązany do tradycji śląskich kapłanów. Do końca swych dni żywo interesował się wydarzeniami i zjawiskami społecznymi. Zmarł 6 stycznia 1986 w Gorzycach Śląskich. Spoczął na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Karola Brzozy; Schematyzm 1934-1986; Myszor, Historia diecezji, s. 330; Myszor, Stosunki Kościół - państwo okupacyjne w diecezji katowickiej 1939-1945, s. 170; Represje wobec duchowieństwa, s. 82; Kapelani wrześniowi, s. 232, 539, 569; Wojskowa służba, s. 81; A. Dziuba, Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1947, Kraków 2005, s. 440-441; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 217; H. Polak, Dzieje Bełku, Czerwionka-Leszczyny 2002, s. 127.