Bogacki Leonard

Z e-ncyklopedia

Bogacki Leonard (1941-1987), proboszcz w Załęskiej Hałdzie

Bogacki Leonard.jpg

Urodził się 12 września 1941 w Piekarach Śląskich w rodzinie Wilhelma, pracownika umysłowego, i Anny z d. Zmarzlik. Do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego uczęszczał w Piekarach Śląskich. W 1959 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze kontynuował edukację w dwuletniej Państwowej Szkole Farmaceutycznej w Załężu. Następnie przez rok pracował w aptece w Piekarach Śląskich. W 1962 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W latach 1968-1969 odbył staż katechetyczny w parafii Przybieranów na Pomorzu. Obsługiwał cztery punkty katechetyczne w: Czarnogłowie, Moraczu, Rokicie i Ostromicach. Święcenia kapłańskie przyjął 26 marca 1970 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bpa H. Bednorza.

Po święceniach był na zastępstwie duszpasterskim w parafii św. Antoniego w Dąbrówce Małej (29 kwietnia 1979). W czerwcu 1970 roku otrzymał na tę placówkę pierwszy stały dekret wikariuszowski. Następnie jako wikariusz pracował w parafiach: św. Mikołaja w Bielsku-Białej (30 sierpień 1974; obecnie diecezja bielsko-żywiecka) i Narodzenia NMP w Pszowie (1979). W czasie swego pobytu w Bielsku-Białej pełnił ponadto funkcję duszpasterza akademickiego. Do jego obowiązków należało: organizowanie tygodniowych spotkań duszpasterskich dla młodzieży akademickiej z wykładem religijnym oraz nawiązywanie osobistych kontaktów duszpasterskich z młodzieżą akademicką.

W 1981 roku zgłosił się do egzaminu proboszczowskiego. Napisał pracę nt. Ewangelizacja rodziny przez Biblię. W styczniu 1982 roku został skierowany w charakterze wikariusza do parafii św. Józefa w Katowicach-Załężu. Otrzymał równocześnie polecenie budowy nowego kościoła na osiedlu Załęska Hałda–Obroki. Po erygowaniu tam, we wrześniu 1982 roku, nowej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Herberta został mianowany jej pierwszym proboszczem. Zmarł nagle 26 sierpnia 1987 w Gdańsku. Został pochowany w Szarleju.

Bibliografia

Akta personalne ks. Leonarda Bogackiego; Schematyzm 1970-1993, s. 655; S. Puchała, Duszpasterstwo akademickie w diecezji katowickiej w latach 1947-1992, s. 189, 192, 202; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 166; Bogacki Leonard (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 44-45.