Bieniasz Małgorzata

Z e-ncyklopedia

Bieniasz Małgorzata (+ 2006), redaktor Małego Gościa Niedzielnego

potret Małgorzaty Bieniasz, autor: Maciej Bieniasz

Wychowywała się w Krakowie; tam też ukończyła studia prawnicze i doktoryzowała się. Pod koniec lat 60. wraz z mężem Maciejem przeprowadziła się do Katowic. Była współzałożycielem filii Uniwersytetu, która w połączeniu z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, w Katowicach zapoczątkowała powstanie Uniwersytetu Śląskiego. Pracowała w Instytucie Śląskim w Opolu. Od 1984 roku współredagowała "Małego Gościa Niedzielnego", a w latach 1990-1996 była jego redaktorem naczelnym. Zmarła 21 lutego 2006, w wieku 65 lat. Pochowana na cmentarzu w Katowicach, przy ul Sienkiewicza.

Bibliografia

Jeszcze przed chwilą tu byli, GN 2006, nr 44, (dodatek katowicki), s. 9.