Bednorz Paweł

Z e-ncyklopedia

Bednorz Paweł (1936-1996), proboszcz w Janowie Miejskim

Bednorz Pawel Janow.jpg

Urodził się 30 czerwca 1936 w Imielinie. Był synem listonosza Jana i Julii z d. Jasińska. Należał do Krucjaty Eucharystycznej. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Katowicach. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął tam studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1961 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bpa H. Bednorza.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafii św. Cyryla i Metodego w Knurowie (8 lipca - 29 sierpnia 1961). Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim (1961-1966), św. Józefa w Krasowach (1966-1969), NSPJ w Jastrzębiu Zdroju (1969-1971) i NSPJ w Mysłowicach (1971-1975). Wraz z dekretem wikariuszowskim do Mysłowic otrzymał polecenie wybudowania kościoła i zorganizowania nowej placówki duszpasterskiej w sąsiednim Janowie Miejskim. Tam też miał zamieszkać oraz organizować i prowadzić katechizację. Po otrzymaniu 6 lutego 1971 zgody władz (Wydziału do Spraw Wyznań w Katowicach) rozpoczął budowę w pierwszej kolejności kościoła, a następnie probostwa i budynku katechetycznego (1981-1984).

7 grudnia 1974 w uznaniu zasług otrzymał honorowy tytuł proboszcza. Natomiast oficjalna nominacja proboszcza wraz z erekcją parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Maksymiliana Kolbego w Janowie Miejskim nastąpiła 18 listopada 1975. Budowany przez niego kościół był pierwszym od siedemnastu lat kościołem na terenie diecezji katowickiej powstałym w miejscu, gdzie wcześniej nie było żadnego obiektu sakralnego. W latach 1978-1984 pełnił ponadto funkcję dziekana dekanatu mysłowickiego. Po powrocie katechizacji do szkół udostępnił dom katechetyczny dla powstałego z jego inicjatywy w Janowie Miejskim Stacjonarnego Hospicjum „Cordis” im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W styczniu 1996 roku został mianowany kapelanem tej humanitarnej placówki. Od 1990 roku pełnił także obowiązki katechety w: Zespole Szkół Zawodowych i Liceum Medycznym w Mysłowicach oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Janowie Miejskim. Zmarł 16 grudnia 1996 w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach. Został pochowany w Janowie Miejskim na placu kościelnym przy murze wybudowanego przez niego kościoła.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Pawła Bednorza; Schematyzm (1965-1995); J. Krętosz, Nekrolog, WA 1997, nr 4, s. 225-227; GN 1996, nr 51/52, s. 28; GN 1997, nr 1, s. 16; Jastrzębie Zdrój, Dzieje uzdrowiska, s. 71; Nalepa, Zmarli kapłani, t. 4, s. 160; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 163;