Hospicjum Cordis w Mysłowicach

Z e-ncyklopedia

Hospicjum Cordis (łac. gościna serca) - istnieje już od ponad 25 lat. Założycielem a zarazem prezesem Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis w Mysłowicach jest Jolanta Grabowska-Markowska – lekarz pediatra. Swą działalność hospicjum rozpoczęło w dzień wigilijny 1990 roku. Przez cztery lata grupa kilkunastu osób różnych profesji posługiwała wolontaryjnie ludziom umierającym w ich domach. Wielkie marzenie o stworzeniu Domu Hospicyjnego zrealizowało się 19 lutego 1994 roku, przybierając nazwę: „ Gościna Serca Św. Teresy od Dzieciątka Jezus”. Celem zespołu terapeutycznego hospicjum jest udzielanie chorym umierającym i ich rodzinom wszechstronnej, specjalistycznej i darmowej opieki.

Kolejne lata działalności Hospicjum Cordis ukazały potrzebę objęcia opieką również najmłodszych chorych i dlatego 21.11.1998 stworzony został Hospicyjny Dziecięcy Dom Opatrzności Bożej Aniołków Stróżów – Betlejem – przy Społecznym Towarzystwie Hospicjum Cordis. Realizacja potrzeb dziecięcych stała się priorytetem zespołu terapeutycznego. Opieką obejmuje chorych z terenu województwa śląskiego, jednak do chorych dzieci wolontariusze dojeżdżają nawet 100 km. Zespół hospicyjny składa się z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów, kapelanów i wolontariuszy, którzy dokładają wszelkich starań by zapewnić możliwie najlepszy komfort życia swoim podopiecznym.

Po wielu latach działalności w Mysłowicach okazało się, że dotychczasowy budynek nie spełniał warunków unijnych dla tego typu placówek. W czerwcu 2009 roku rozpoczęto przebudowę dawnego szpitala górniczego w Katowicach – Janowie, w celu dostosowania go do potrzeb nowoczesnego hospicjum.

W grudniu 2009 roku zakończono remont Segmentu B: ambulatoryjno – rehabilitacyjnego, w którym dostępne są specjalistyczne poradnie: poradnia leczenia obrzęku limfatycznego, poradnia profilaktyki i leczenia odleżyn oraz poradnia rehabilitacyjna. W tej części chorzy mogą korzystać z psychoterapii indywidualnej i rodzinnej oraz z sal muzykoterapii, terapii zajęciowej, sali gimnastycznej, a chore dzieci z sali poznawania świata. Cel ten udało się osiągnąć dzięki wspólnej pracy firm budowlanych i wolontariuszy oraz własnym środkom finansowym - odpisowi 1% podatku i funduszom zebranym w akcjach charytatywnych od ludzi dobrej woli. Dzięki środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozpoczęto 21.09.2010 przebudowę Segmentu A nowego hospicjum. W Segmencie A, po zakończeniu prac remontowych, znajduje się hospicjum stacjonarne dla dorosłych i dzieci z całą infrastrukturą i technologią.

W nowym domu hospicyjnym znajduje się 38 pokoi z czego 9 pokoi dla najmłodszych. Każdy pokój przystosowany jest do przebywania chorego dziecka lub dorosłego z rodziną lub opiekunem. Pobyt jest całkowicie bezpłatny. Obecnie w "Cordis" jest 30 chorych dorosłych, a opiece domowej podlega 23 dzieci i 57 dorosłych, w tym mysłowiczanie. - Stale w hospicjum mieszka też trójka dzieci pozbawionych opieki rodziców. W poradni zarejestrowanych jest ok. 27 nieletnich i 100 dorosłych.

Z chorymi pracuje w hospicjum ponad sto osób - 60 pracowników i 50 wolontariuszy stałych. Często zostają nimi ci, którzy stracili tu swoich najbliższych.

Hospicjum Cordis ma w planie utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej w Brzezince przy ul. Kościelnej 7 (dawna szkoła podstawowa) o nazwie Konsek Cordis na Brzezince. Kompleksową opiekę całodobową znajdą tam osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne.

Prowadzone działania

  • Pod opieką są chorzy z nowotworem z pobliskich miast: Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Chełm Śląski, Imielin.
  • Opieka stacjonarna obejmuje chorych z całej Polski.
  • W Domu Hospicyjnym przebywają dzieci z całej Polski.
  • Opieka domowa obejmuje chorych zamieszkujących do 100 kilometrów.
  • Opieka nad rodzinami osieroconymi chorych będącego pod opieką hospicjum.
  • Opieka nad bezdomnymi poprzez wydawanie gorących posiłków.

Szczególnie trudnym zadaniem dla wspólnoty Hospicjum jest opieka nad umierającym w domu dzieckiem. Hospicjum stara się stworzyć klimat nadziei i zaufania poprzez szanowanie indywidualności i odrębności potrzeb dziecka, zachęcania rodziców do omawiania lęków, rozmawianie z nimi w otwarty sposób o chorobie i śmierci, empatia i stałe towarzyszenie dziecku i rodzinie. Podstawą jest właściwa edukacja i czynne włączenie jej do opieki. Postępowanie to podnosi poczucie kompetencji rodzicielskich i umacnia wspólnotę rodzinną. Hospicjum stara się towarzyszyć chorym i ich rodzinom, kojąc cierpienia ciała i duszy, spełniając marzenia, czyniąc niejednokrotnie ostatnie dni ich życia radosnymi, kolorowymi, wyjątkowymi i wolnymi od lęku.

Kontakt

  • Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis
  • ul. Teofila Ociepki 2
  • 40-413 Katowice

Bibliografia

[1]; [2]; [3]; [4] (dostęp: 15.07.2023)