Babuchowska Ewa

Z e-ncyklopedia

Babuchowska Ewa (1944-), redaktor Gościa Niedzielnego

Urodziła się 9 września 1944 w Kańczudze (woj. podkarpackie). Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Redaktorka i dziennikarka. Pracowała początkowo w CHZ "Centrozap" (1967-1970) w charakterze handlowca, następnie w Bibliotece Śląskiej (1970-1980) jako bibliograf (Bibliografia Śląska), następnie jako kustosz w Muzeum Historii Katowic (1980-1986) i redaktorka w Wydawnictwie Księgarni św. Jacka (1986-1996), gdzie m.in. redagowała Śląski Kalendarz Katolicki Z tej ziemi. W latach 1993-2004 prowadziła w "Gościu Niedzielnym" dział poświęcony sprawom rodziny, pisała też reportaże i wywiady. Autorka książki Miłość bez marginesu. Grupa Ojca Ryszarda [Sierańskiego] w służbie uzależnionym (Księgarnia św. Jacka, 1995). Pisywała przez wiele lat do gazetki parafialnej "Przystanek Józefowiec". Od 1993 roku pełni (wraz mężem Andrzejem) posługę animatora Rekolekcji Małżeńskich Marriage Encounter. Po przejściu na emeryturę w 2004 roku, współpracuje z Listem do Pani, miesięcznikiem Polskiego Związku Kobiet Katolickich. Mieszka w Katowicach.

Bibliografia

Materiały własne autora.