Żnińska Joanna

Z e-ncyklopedia

Żnińska Joanna (1871-1949)

Urodziła się 5 lutego 1871 w Wąbrzeźnie na Pomorzu. W 1896 roku pracowała jako księgowa w Banku Ludowym w Bytomiu. Należała do TŚ „Jedność”, a w zarządzie chóru pełniła funkcję skarbniczki. 3 kwietnia 1913 została wybrana na sekretarza Związku Śląskich Kół Śpiewaczych. Była pierwszym redaktorem „Śpiewaka Śląskiego”, organu ZŚKŚ. W latach 1920-1921 zredagowała i przygotowała do druku 20 numerów. Z ramienia ZŚKŚ i redakcji „Śpiewaka Śląskiego” zainicjowała współpracę z Wielkopolskim Związkiem Śpiewaczym. W okresie plebiscytu na Górnym Śląsku współdziałała z Polskim Komisariatem Plebiscytowym w Bytomiu. Była również członkiem Towarzystwa Oświatowego „Iskra” w Bytomiu. W okresie I wojny światowej organizowała akcje dobroczynne pod szyldem Komitetu Niesienia Pomocy Królestwu Polskiemu. Działała również w Towarzystwie Czytelni Ludowych na miasto i powiat bytomski. Wkrótce, w wyniku narastających represji wobec działaczy polskich, przerwała pracę i przeniosła się do Katowic. Zmarła 14 lutego 1949. Była pierwszym honorowym członkiem ZŚKŚ. Odznaczona została Medalem Niepodległości.

Bibliografia

R. Hanke, Śląsk śpiewa, Katowice 1991, s. 240-241; Tenże, Słownik polskiego śpiewactwa Górnego Śląska. Od wiosny ludów do przełomu tysiącleci, Katowice 2002, s. 330.