Świerczek Leon

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Świerczek Leon CM (1900-1980), misjonarz, kompozytor

Urodził się 24 czerwca 1900 w Żytnej k. Rybnika, w rodzinie chłopskiej Jakuba i Franciszki z d. Świdergoł. Był młodszym bratem ks. Wendelina Świerczka. Do szkoły uczęszczał w rodzinnej miejscowości, a potem wstąpił do Małego Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. Śluby zakonne złożył w 1921 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1926. W latach 1926-1927 uczył śpiewu kościelnego w Instytucie Teologii Zgromadzenia w Krakowie na Stradomiu. Potem przez siedem lat uczył śpiewu i różnych przedmiotów w Małym Seminarium w Krakowie na Nowej Wsi. W latach 1935-1938 pełnił funkcję dyrektora Zakładu Wychowawczego im. ks. Kazimierza Siemaszki dla biednych i opuszczonych chłopców w Czernej k. Krakowa. Przez rok był wikariuszem parafii w Pabianicach (1938-1939). Był więziony przez Niemców w Radogoszczy (1939/1940). Następnie był kapelanem Zakładu im. Helclów w Krakowie na Kleparzu. W 1947 roku uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł magistra muzykologii.

W Gorzowie Wielkopolskim ks. Świerczek uczył liturgiki oraz śpiewu kościelnego (1947-1951). Następnie, po powrocie do Krakowa pomagał kolejno w parafiach: na Stradomiu (1951-1961), Nowej Wsi (1961-1969) i Kleparzu (1969-1976). Ostatnie lata życia spędził w domu emerytów w Krzeszowicach k. Krakowa. Zmarł 17 września 1980 w Krzeszowicach i tam został pochowany.

Ks. Świerczek należał do uzdolnionych muzyków i kompozytorów. Wydał m.in. drukiem na chór mieszany następujące kompozycje: Missa Bogu Rodzica; Asperges; Dwie pieśni wielkanocne; Trzy psalmy; Święta Marjo; Łatwe i krótkie preludia na harmonium osnute na tematach pieśni nabożnych (1946); Pieśni do Matki Boskiej na chór mieszany a capella (1948); Akwarele, sześć lirycznych utworów na fisharmonię lub organy (1959); Ulubione melodie na fisharmonię lub organy (1962). Ponadto skomponował szereg melodii, które weszły do Śpiewnika kościelnego ks. J. Siedleckiego (1928 i 1980) oraz innych śpiewników. Opracował, wspólnie z ks. J. Szycą Śpiewnik Maryjny (1957). Wydał monografię znanego kompozytora religijnego B. Wallek Walewskiego, pt.: Bolesław Wallek Walewski (1975).

Bibliografia

S. Janaczek, Świerczek Leon (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 432; W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. 5, Warszawa 1981, s. 376.