Św. Michał Archanioł

Z e-ncyklopedia

Św. Michał Archanioł

witraż z kościoła w Michałkowicach
św. Michał Archanioł z Łopusznej
św. Michał Archanioł, Krzeszowice

Święty Michał Archanioł należy do aniołów zajmujących w hierarchii bytów z Gabrielem i Rafałem najwyższe miejsce przed Bogiem. Hebrajskie mika'el znaczy któż jak nie Bóg. Święty Michał nosi różne przydomki: Książę Aniołów, Anioł Sprawiedliwości, Strażnik Raju, Obrońca Kościoła Chrystusowego, Książę Dusz, Powiernik Boga. Kult św. Michała jest bardzo żywy w Kościele, o czym świadczą liczne sanktuaria zarówno w Europie Wschodniej jak i Zachodniej. Już w III wieku istniało we Frygi (Azja Mała) słynne sanktuarium z cudownym źródłem zwanym Michaelion, związanym z legendą o cudownym ocaleniu kościoła i kapłana Archipa. Podobne sanktuarium było także w Chone o nazwie Michelion (Azja Mała). W Konstantynopolu w VI wieku ku czci św. Michała powstało aż 10 kościołów. Św. Michał miał także sanktuaria w Acroinos Nicopolis i w Gordium Eudokias w Galacji w Egipcie, Bułgarii, Neapolu, Francji na wyspie St. Michael i na Kanale la Manche.

Ku czci św. Michała wystawiono wiele kościołów. Nie ma na świecie ważniejszej świątyni katolickiej z czasów średniowiecza bez ołtarza lub wizerunku św. Michała. Papież Leon XIII ułożył osobną modlitwę ku czci św. Michała, którą wszyscy kapłani byli zobowiązani odmawiać po Mszach świętych "cichych".

We Włoszech, w regionie Apulia, w mieście Monte Sant' Angelo na Górze Gargano znajduje się Sanktuarium Św. Michała Archanioła. Jest to Niebiańska Bazylika, którą sam św. Michał Archanioł poświęcił.

Św. Michał jest patronem Austrii i Niemiec, patronuje również żołnierzom, aptekarzom, krawcom, malarzom, szklarzom, tokarzom, pisarzom, kupcom, konstruktorom wag, bankowcom, radiomechanikom. Ponadto chroni przed piorunami. Jest patronem dobrej śmierci, dusz czyśćcowych, cmentarzy, często wzywany przez konających.

Również w Polsce średniowiecznej kult św. Michała był bardzo żywy, o czym świadczy fakt wystawienia ponad 309 kościołów pod jego wezwaniem. Silne odbicie popularności św. Michała w naszej ojczyźnie uwidoczniło się także w literaturze pięknej i w ponad 47 przysłowiach ludowych.

  • W ikonografii przedstawiony jest jako anioł w zbroi rycerskiej, w hełmie, z mieczem, z kopią, z tarczą, z wagą, przeszywający kopią smoka, walczący z Lucyferem.
  • Wspomnienie liturgiczne - 29 września, jako dzień Wspomnienia św. Michała obchodzone jest od V wieku, na pamiątkę poświęcenia przez papieża Leona I kościoła pw. św. Michała w Rzymie.

Bibliografia

W. Zaleski, Święci na każdy dzień, wyd. 4, Warszawa 2008, s. 856-859; V. Schauber, H.M. Schindler, Ilustrowany Leksykon świętych, Kielce 2003, s. 504-505; B. Modzewska, M. Straszewicz, Michał Anioł (hasło), [w:] Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, kol. 805-807.