Św. Gabriel Archanioł

Z e-ncyklopedia

Św. Gabriel Archanioł

Zwiastowanie1.jpg

Gabriel znaczy mąż Boży. Hebrajskie gabri'el znaczy Bóg okazał się mocnym, wojownik Boży. Wraz ze św. Michałem i św. Rafałem w hierarchii bytów zajmuje najwyższe miejsce przed Bogiem. Najważniejszą swoją misję św. Gabriel spełnił w Nowym Testamencie, gdy zwiastował Zachariaszowi w świątyni żydowskiej narodzenie syna Jana, oraz gdy zwiastował Najświętszej Maryi Pannie narodzenie Jezusa - Syna Bożego. Św. Gabriel nazywany jest przez pisarzy kościelnych aniołem stróżem Najświętszej Rodziny.

  • W ikonografii przedstawiony jest jako posłaniec Boży, stróż raju, obrońca przed demonami, w postaci młodzieńca z przepaską na długich włosach ubrany w białe szaty liturgiczne.
  • Papież Pius XII ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu radia i telewizji, pracowników poczty, filatelistów. Chroni również przed niepłodnością w małżeństwie.
  • Wspomnienie św. Gabriela Archanioła obchodzone jest 29 września.

Bibliografia

W. Zaleski, Święci na każdy dzień, wyd. 4, Warszawa 2008, s. 859-860; V. Schauber, H. M. Schindler, Ilustrowany Leksykon świętych, Kielce 2003, s. 504-505; M. Jacniacka, Gabriel (hasło), [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 788-789.