Św. Ludwik Grignion de Montfort

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Św. Ludwik Grignion de Montfort (1673-1716)

Louis de montfort.jpg

Urodził się 31 stycznia 1673 w Monfort-La Cane (dzisiaj: Monfort-sur Meu w departamencie d’Ille-et-Vilaine, Górna Bretania) we Francji. Uczęszczał do szkoły prowadzonej przez jezuitów w Rennes, by następnie w 1693 roku udać się do Paryża celem przygotowania do posługi kapłańskiej. Był gorliwym czcicielem Matki Bożej i w czasie studiów dzieła poświęcone Jej życiu stanowiły główny nurt jego zainteresowań. O jego pobożności maryjnej świadczy fakt używania podwójnego imienia Ludwik Maria. 5 czerwca 1700 przyjął święcenia kapłańskie.

Przełożeni posłali go z misją ewangelizacyjną do Nantes i Poitiers. Został mianowany kapelanem szpitalnym w Poitiers. Złożywszy śluby ubóstwa poświęcił się pracy ubogim. W 1703 roku założył wraz z Marią Luizą Trichet zgromadzenie „Córek Mądrości” (Filles de la Sagesse Divine), których misja polegała na pomocy dzieciom z ubogich rodzin. Następnie udał się do Rzymu, gdzie 6 czerwca 1706 został przyjęty przez papieża Klemensa XI, który utwierdził Ludwika Grignion w wyborze pracy misjonarskiej we Francji. Był kaznodzieją głównie w zachodniej Francji. W czasie kazań zachęcał wiernych do wierności przyrzeczeniom chrztu świętego oraz zawierzeniu życia Maryi. Owocem tej misji było założenie wspólnoty Księży Misjonarzy z Towarzystwa Maryi (Compagne de Marie), dla których w 1713 roku napisał regułę. Był autorem niezliczonej liczby kantyków. Najsłynniejszym dziełem Ludwika Grignion był Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Książka ta, w sposób istotny przyczyniła się do rozwoju pobożności maryjnej oraz mariologii. Zawarte w niej przemyślenia przyczyniły się do odkrycia przez Kościół roli Maryi w dziele zbawienia. Myśli teologiczne wyłożone w Traktacie były inspiracją dla założycieli „nowych” wspólnot ewangelizacyjnych we Francji - Świętego Jana i Wody Żywej. Ludwik Maria Grignion zmarł wycieńczony pracą i postami 28 kwietnia 1716 w Saint-Laurent-sur-Sèvre (Wandeia). Beatyfikowany przez papieża Leona XIII (1888) i kanonizowany przez papieża Piusa XII (20 lipca 1947). Ludwik Grignion uważany jest za głównego przedstawiciela drugiego pokolenia francuskiej szkoły duchowości.

W książce Przekroczyć próg nadziei (Lublin 1994) papież Jan Paweł II wyjaśnił, że zawołanie - Totus Tuus zaczerpnął z dzieła św. Ludwika Grignion. W 1996 roku (19 IX) papież odbył pielgrzymkę do grobu świętego.

  • Wspomnienie liturgiczne przypada 28 kwietnia.

Bibliografia

T. Rey-Mermet, Louis-Marie Grignion de Montfort (1673- 1716), Paris 1984; L. M. Clenet, Grignion de Montfort. Le saint de la Vendée, Paris 1988; L. Pérouas, Grignion de Montfort et la Vendée, Paris 1989; B. Guitteny, Grignion de Montfort, missionnaire des pauvres, Paris 1993; J. Séguy, Millénarisme et «ordres adventistes»: Grignion de Montfort et les « Apôtres des Derniers Temps, Archives des sciences sociales des religions, Année 1982, Volume 53, Numéro 1, p. 23–48.