Podział diecezji - metropolia katowicka

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj
Archidiecezja mapa1.jpg

W drugiej połowie listopada 1991 roku nabrały konkretnych kształtów, przygotowywane od dłuższego czasu, plany reorganizacji struktury terytorialnej Kościoła w Polsce. Idea podziału, zakładająca w najbardziej ogólnym zarysie podział dużych diecezji, zarówno pod względem terytorialnym jak i ludnościowym, mieści się w nauce Soboru Watykańskiego II. W „Liście do Kościoła w Polsce” Jan Paweł II stwierdził: „Organizacja ta ma na celu pełniejsze dostosowanie misji Kościoła - czyli wszechstronnie pojętej ewangelizacji - do warunków i wymagań, jakie stawiają czasy, w których żyjemy, i w których wypadnie żyć następnym pokoleniom na naszej ojczystej ziemi”. Papież Jan Paweł II bullą “Totus Tuus Poloniae Populus” z dnia 25 marca 1992 dokonał reorganizacji istniejących diecezji i prowincji kościelnych na terenie Polski. Na mocy bulli powstało 13 nowych diecezji i 8 prowincji kościelnych. Diecezja katowicka została podniesiona do rangi archidiecezji. Tworzy ona, wraz z diecezjami: gliwicką i opolską, metropolię katowicką, zwaną też metropolią górnośląską.

Zgodnie z ideą kierującą zmianami w Kościele polskim, z liczebnie dużej diecezji katowickiej wyłączono 13 dekanatów. Dekanaty: Lubliniec, Woźniki, Sadów, Tarnowskie Góry-Centrum, Tarnowskie Góry-Zachód i część dekanatu piekarskiego (parafie: Nowe Chechło, Świerklaniec, Orzech i Sucha Góra) weszły w skład nowo utworzonej diecezji gliwickiej, co stanowiło 48 parafii z około 200 tys. wiernych oraz około 800 km² powierzchni, czyli blisko 1/4 obszaru diecezji. Na terenie archidiecezji katowickiej pozostały Piekary Śląskie - centrum pielgrzymkowe przemysłowego Śląska.

Dalsze 8 dekanatów: Bielsko-Centrum, Bielsko-Zachód, Cieszyn, Czechowice, Istebna, Skoczów, Strumień i Wisła weszło w skład innej, nowo utworzonej diecezji na południu Polski - diecezji bielsko-żywieckiej, której diecezja katowicka oddała 84 parafie z 350 tys. wiernych oraz około 1000 km² powierzchni, co stanowiło około 1/4 dotychczasowego obszaru diecezji katowickiej. Obecnie na terenie archidiecezji katowickiej mieszka ponad 1,5 mln. Katolików, skupionych w 316 parafiach i 33 dekanatach.

Bibliografia

H. Jeziorski, Dekanat Żygliński. Diecezja Gliwicka, Bytom-Sucha Góra 1995.


Cd:
Book.png
czytaj: Metropolia katowicka | Powrót do spisu treści