Hornik Franciszek

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Hornik Franciszek (1928-2012), proboszcz w Chorzowie Starym i Suszcu

Hornik franciszek.jpg

Urodził się 2 września 1928 w Siemianowicach Śląskich; jako syn Pawła i Marii, z d. Bednorz. Po ukończeniu szkoły powszechnej w czasie okupacji uczęszczał do szkoły średniej - tzw. Mittelschule. W 1946 roku uzyskał małą maturę w Państwowym Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich. W latach 1946-1948 kontynuował naukę w Liceum Mierniczym w Katowicach. Po zdaniu matury otrzymał tytuł technika mierniczego i rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii AGH w Krakowie. W 1949 roku podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, będąc równocześnie alumnem Śląskiego Seminarium Duchownego. W czasie wygnania biskupów śląskich, 29 czerwca 1954, przyjął święcenia kapłańskie w Piekarach Śląskich z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego.

Jako wikariusz pełnił służbę kapłańską w: Piotrowicach, Dąbrówce Małej, Łaziskach Górnych. W 1956 roku został katechetą w Technikum Włókienniczym w Bielsku-Białej. W 1964 roku jako substytut objął parafię w Łące. W 1972 roku został proboszczem parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie. Po 14 latach pracy duszpasterskiej został przeniesiony do parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu. W 1993 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał najpierw w rodzinnym domu w Siemianowicach Śląskich, a w 2009 roku w Domu Księży Emerytów w Katowicach. Zmarł 27 lutego 2012. Został pochowany w Siemianowicach Śląskich.

Bibliografia

Szkice monograficzne z dziejów Łąki, praca zbiorowa, Łąka 2002, s. 95-96; Z. Janeczek, Siemianowicki słownik biograficzny, Katowice 1996, s. 83; (mps), Zmarł ks. Franciszek Hornik, GN 2012, nr 10 (dodatek katowicki), s. II; D. Bednarski, Ks. Franciszek Hornik (1928-2012), "Zeszyty Chorzowskie", red. Z. Kapała, t. 14: 2013, s. 287-289.