Zubel Konrad

Z e-ncyklopedia

Zubel Konrad (1944-), proboszcz w Bytkowie

Urodził się 4 marca 1944 w Mysłowicach w rodzinie Piotra, górnika zatrudnionego w kopalni "Mysłowice", i Marty z d. Kubica. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach, a następnie wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1968 w Katowicach z rąk bpa Herberta Bednorza.

Pracę kapłańską rozpoczął w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach. Trzy lata później został kapelanem w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach. W 1978 roku otrzymał dekret do parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach z poleceniem ukończenia budowy nowego kościoła w Bytkowie. W 1980 roku został proboszczem nowo erygowanej parafii Św. Ducha, a później przez dwie kadencje pełnił funkcję wicedziekana dekanatu siemianowickiego. Ukończył budowę kościoła i zaplecza duszpasterskiego. Postarał się wraz parafianami o wystrój kościoła: marmurowe prezbiterium i ołtarz, ławki, konfesjonały, organy, artystyczną Drogę Krzyżową i witraże. Przebudował i podwyższył wieżę kościoła z nowymi dzwonami. Ponadto założył cmentarz i wybudował kaplicę cmentarną. W 2009 roku przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Bielsku-Białej.

Bibliografia

Z. Janeczek, Bytkowskie szkice historyczne, Siemianowice Śląskie 2009, s. 76; Z. Janeczek, Siemianowicki słownik biograficzny, Katowice 1996, s. 245.