Zacharzowski Błażej

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zacharzowski Błażej SDS (1867-1911), imię zakonne Alfred

Urodził się 2 stycznia 1867 w miejscowości Sudół k. Raciborza, w rodzinie Józefa i Julianny z d. Prabas. Po ukończeniu szkoły podstawowej przez 10 lat (1881-1891) pracował jako murarz, w tym przez trzy lata w firmie Klemensa Mühlenkampfa w Düsseldorfie. 24 września 1891 wstąpił do Katolickiego Towarzystwa Nauczania, gimnazjum ukończył w Tivoli, gdzie został wysłany przez zgromadzenie w celu uzupełnienia wykształcenia. 7 września 1894 rozpoczął nowicjat i przyjął imię zakonne Alfred. Po ukończeniu nowicjatu złożył śluby zakonne 8 września 1895. Studia filozoficzne odbywał w Rzymie, zaś studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie Gregoriańskim. Święcenia kapłańskie przyjął 29 lipca 1900 z rąk bpa Blandiniego ordynariusza Noto. Mszę świętą prymicyjną odprawił w swojej rodzinnej parafii.

19 września 1900 wyjechał do Krakowa, celem znalezienia odpowiedniego mieszkania dla siebie i swych współbraci. Zamieszkali w Krakowie przy ul. Szlak 55, a później przenieśli się do lokalu przy ulicy Lenartowicza 8. Początki działalności w Krakowie dla przełożonego ks. Alfreda, były dość trudne ze względu na brak jakiegokolwiek wyposażenia. Dzięki ofiarnej pomocy dobrodziejów udało się ks. Alfredowi zorganizować warunki życia, niczym nie odbiegające od tych które były w domu generalnym. Księża uczęszczali na Uniwersytet Jagielloński, aby lepiej nauczyć się języka polskiego.

Ks. Zacharzowski przez wiele lat czynił starania o zakup parceli pod klasztor i kościół. Udało mu się te plany zrealizować w Trzebini. Po otrzymaniu zgody od kardynała Puzyny na założenie domu zakonnego, 23 września 1901 założyciel wraz z ks. Zacharzowskim udali się do Trzebini do proboszcza Wojsa, aby omówić z nim sprawę osiedlenia się w Trzebini salwatorianów. Przeprowadzka do Trzebini nastąpiła 1 lipca 1903. Początkowo zamieszkali w tymczasowo wynajętym domu przy ulicy Kolejowej, gdzie urządzili kaplicę i rozpoczęli pracę duszpasterską. 17 lipca 1903 przenieśli się do nowo wybudowanego domu, a 18 sierpnia ks. Alfred został odwołany z urzędu przełożonego domu. Jego miejsce zajął ks. Honory Burgiel. W listopadzie 1906 roku, ks. Alfred zapadł na nieuleczalną chorobę, a postępujący paraliż uniemożliwiał mu pełnienie obowiązków duszpasterskich. Zmarł 1 maja 1911 i pochowany został na cmentarzu w Trzebini.

Bibliografia

S. Pieczara, Zacharzowski Alfred (hasło), [w:] Księga zmarłych salwatorianów polskich 1900-1975, red. A. Kiełbasa, Rzym-Kraków 1975, s. 181-184.